Смолян да се обяви за епархия предлагат „Родопски хайдути“

Нова епархия в да се обособи в област Смолян, която да обхваща населените места по поречието на река Арда, област Кърджали, както и общините Ивайловград и Момчилград, предлага патриотичното местно сдружение „Родопски хайдути“. От ръководството му изпратиха писмо с тази молба до патриарх Неофит и членовете на Светия синод.

„По време на турското робство Централните Родопи са били стожер на изконната християнска религия и са устояли на ударите в тези мрачни времена, които са оставили тежки белези и до ден днешен в исторически аспект. Родопите са давали и дават висши духовници, ръководили авторитетно църквата. Това са Екзарх Стефан, митрополит Дометиан и сегашният Видински митрополит Данаил. В ново време, след промените на политическия строй, Вие решихте и създадохте две нови митрополии, а именно Плевенска и Силистренска“, се казва в обръщението на „Родопски хайдути“.

Те припомнят, че преди 30 години свещениците от Смолянската духовна околия по обещанията на „Алтернативния синод“ и застанаха зад патриарх Максим и митрополит Арсений.

„Преди няколко години бе изпратен, като помощник на Пловдивския митрополит Николай, Владиката Антоний, който служи няколко години в Смолян. Присъствието му се прие с радост от християните в цялата околия. Висш духовник, който участва във всички свещени мероприятия, засили църковния живот в града и околията. След избирането му за митрополит нашият край остана без владика. Колкото и да е съпричастен с нуждите на християните, Пловдивският митрополит Николай не може да е често сред нас. Пловдивската епархия е голяма и е трудно да се обслужват и посещават пет области“, поясняват още от сдружението.

От там допълват, че в областните центрове Смолян и Кърджали има мюфтийства, които се грижат за българите-мюсюлмани. В Смолян се помещава т. нар. „Християнски център“ на протестантската църква, чиито представители са много дейни. Има също и храм на „Адвентистката църква“.

Според членовете и ръководството на „Родопски хайдути“ християните имат нужда от висш духовник, който да сплоти и засили вярата в сърцата на миряните по този край. Още повече, че  свещениците са недостатъчно на брой. Един свещеник се грижи за три, четири или повече църкви в различни селища. Те са убедени, че един владика с постоянно присъствие в Родопите ще може да привлече млади момчета, за да се подготвят за духовници.

Подчертават, че предложението им среща подкрепата на авторитетни ръководители на предприятия и частния бизнес, видни представители на културата, изкуството и образованието, от държавни и общински служители, патриотични сдружения, формации, неправителствени и правителствени  организации. Тоест, от цялото християнско население в Родопите.

Този въпрос се е поставил преди повече от 25 години пред Светия синод, стигнало се е и до среща с тогавашния патриарх Максим. От сдружението са категорични, че положителното решение ще бъде в полза за християнството, българщината и най-вече за патриотичното възпитание в Родопския край.