Смолян е домакин на националната олимпиада по биология

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Регионалното управление на образованието в Смолян е определено за домакин на олимпиадата по биология и здравно образование, която ще се проведе на 30 и 31 март.

По предварителни заявки участие в олимпиадата ще вземат 120 ученици от цялата страна, които ще бъдат разпределени в две възрастови групи – 7 и 8 клас, 9-12 клас с по 60 ученика.
Събитието ще се открие тази вечер от 18 часа в зала №1 на РДТ „Николай Хайтов“. Домакини на мероприятието са още община Смолян и Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – Смолян.

Подготвена е програма от ученици, участващи в извънкласни форми към Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК, и ППМГ „Васил Левски“. Непосредствено след откриването в същата зала ще се проведе техническа конференция с ръководителите.

Олимпиадата ще се проведе в два кръга – теоретичен и практически. Теоретичният кръг е на 30 март в ППМГ „Васил Левски“ – Смолян, и включва 4-часова работа върху голям брой задачи, изготвени от членовете на националната комисия.

Практическият кръг е на 31 март и ще даде възможност да се оценят способностите на участниците за експериментална работа в четири лаборатории „Ботаника“, „Зоология“, „Клетъчна биология“ и „Биохимия и генетика“. За целта ще се използват напълно обновените от община Смолян кабинети и зали в ППМГ „Васил Левски“.

Сумарните оценки от двата кръга ще оформят крайното класиране в двете възрастови групи. Заелите първо, втори и трето място ще получат медали. Първите десет ученици от втора възрастова група ще бъдат включени в проекто-олимпийския отбор по биология на България и обучавани за участие в Международната олимпиада по биология, която ще се проведе в град Сегед, Унгария.

Знанията и уменията на учениците ще бъдат оценявани от национална комисия, включваща 13 члена, 11 от които са доценти и главни асистенти в биологическия и медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и двама учители по биология в ППМГ „Васил Левски“.
С любезното съдействие на община Смолян е осигурена културна програма за участниците и ръководителите им – посещение в Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ и в Планетариума. Ще посетят също театрален спектакъл.

Гидове на участниците ще бъдат ученици от Природоматематическата гимназия, които ще покажат на своите връстници забележителности на областния град.
Закриването на Националния кръг на олимпиадата е на 31 март в зала №247 на община Смолян от 16:30 часа.