Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Смолян е сред 7-те града, които ще получат пари за смяна на печките

Смолян е сред 7-те града, които ще получат европейски пари за смяна на печките с дърва и въглища. Това стана ясно днес от изявлението на екоминистъра Нено Димов пред журналисти в Министерството на околната среда и водите.

Освен Смолян , в момента на критериите за кандидатстване отговарят градовете Монтана, Видин,  Димитровград, София-град, Бургас и Благоевград, защото те имат действащи планове за подобряване на атмосферния въздух. На следващ етап ще могат да се включат и другите общини, които вече ще имат изготвени програми. Общо 21 общини ще могат да подобрят качеството на въздуха.

На пресконференцията днес Димов представил основните решения, взети на 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Околна среда“ (ОПОС) от вчера.

Той обяснил, че са приети мерките, допустими за финансиране по приоритетна ос „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ (КАВ), който се отваря до началото на това лято.

„Предстоят ни технически работни срещи с Националното сдружение на общините в България, на които ще се уточнят конкретните мерки и критерии. Бенефициенти по програмата ще  могат да бъдат общини, които са с идентифицирани превишения на фини прахови частици (ФПЧ10). Те ще трябва да имат действаща програма за подобряване на КАВ и тя да е валидна към датата на кандидатстване”, подчертал министърът.

Освен това в общинските програмите за КАВ трябва да е идентифицирано, че битовото отопление е основен източник на замърсяване с ФПЧ10 и да бъдат посочени конкретни мерки, които да адресират проблема.

„Програмата е съвсем ясно насочена към домакинствата и трябва да доведе до подобряване качеството на атмосферния въздух в конкретното населено място”, обясни министър Димов.

Той подчертал, че Европейската комисия ще следи много стриктно за постигането на резултатите, а именно намаляване на ФПЧ. Общините трябва много ясно да докажат, че заложените мерки ще постигнат устойчиви резултати. Това ще е индикатор, който ще бъде стриктно следен по време и след приключването на проектите.

Позицията на ЕК е, че наличният ресурс не е достатъчен и затова трябва да е фокусиран върху общини и места, в които проблемът може да бъде трайно решен, допълнил министър Димов.

Той предупредил, че не можем да разчитаме само на европейската солидарност, а и ние като държава трябва да имаме своя принос. Според него местните власти най-добре знаят какъв е работещият подход за съответното населено място, тъй като проблемите и решенията не са еднакви за всички градове.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 Валерия Калчева посочи, че размерът на средствата за финансиране на мерките за подобряване качеството на въздуха е 111 млн. лв. Комитетът по наблюдение реши да не ограничава обхвата на мерките по одобрената ос. Те остават такива, каквито са били заложени първоначално при одобрението на програмата.

Финансирането в първия етап ще е насочено към общини с готови програми за КАВ, където основен източник на замърсяване е битовото отопление.  Средствата ще са за подмяна на отоплителни уреди, присъединяване към мрежата на топлофикация или газифициране, където има възможност. Новите отоплителни тела ще трябва да отговарят на изискванията за еко дизайн и енергийна ефективност.
Финансирането за домакинствата ще е 100% и разходите за подмяната ще са изцяло за сметка на ОПОС.

Бенефициент по процедурата ще е съответната община, като тя ще определи домакинства с необходимост за преминаване към по-екологосъобразен начин на отопление.

По информация от зам.-кмета на Смолян Марин Захариев над 2600 домакинства в града ще могат да се възползват от възможността да сменят горивната си система – от отопление на дърва и въглища да преминат на по-екологично чисто гориво. За Смолян е предвиден бюджет от над 8 млн. лв. като на домакинство ще се предоставя оборудване за около 3000 лева.

Парите ще се ползват за закупуване и монтиране на котли на пелети, газови котли, климатици и др., в това число газифициране.

Facebook Comments