Смолянчанин в капан с 68 500 лв., „купували“ му акции от фондовата борса  

55-годишен смолянчанин е бил измамен с 68 500 лева, които той превел уж за покупка на акции от Американската фондова борса.

На 26-ти януари тази година А. Ан. получил обаждане от жена с инициали В.К., представяща се за служител на „Гранд спот маркет“ ЕООД. Тя му предложила да сключи договор за финансови услуги и посредничество при търговия с ценни книжа на Американската фондова борса. След обяснения за сигурността на дружеството той получил чрез куриер договор за извършени финансови услуги. Смолянчанинът подписал договора и го изпратил на фирмата. Тя е с пловдивски адрес, представлява се и се управлява от Денис Чаушев от Кърджали.

В него било уговорено, че изпълнителят (фирмата) се задължава да осигури извършване на финансови услуги, които по естеството си представлявали инвестиции на финансови и капиталови пазари.

На интернет страницата си https://grandspotmarcet.com дружеството представяло дейността си като финансови услуги, платежни услуги, финансов лизинг и парично брокерство.

Към договора било представено и удостоверение за регистрация от Министерство на икономиката, според което „Гранд спот маркет“ имало лиценз на основание чл. 13, ал. 1 от Валутния закон да извършва сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. По-късно измаменият установил, че предложените сделки не попадали в обхвата на тази лицензия.

Ан. изпълнил дадените с имейл указания да заплати сумите за купуване на акции и финансови инструменти, като трябвало обаче да преведе парите по банкова сметка на друга фирма – „Вержиния ФинКорп“ ЕООД. Двете дружества обаче не нямат лиценз за инвестиционен посредник.

Първоначално мъжът бил подлъган да купи акции на стойност 1000 лв. от „Шолас Технолоджи“. Така, според указанията, на 26.01.21 г. превел сумата на „Вержиния ФинКорп“.

Няколко дни по-късно – на 2-ри февруари, същата жена му се обадила с предложение за сключване на изгодна сделка с акции на „Телус“, за които при закупуване на пакет от 5000 щатски долара се предоставял бонус. Същият ден той платил сумата от 8 100 лв.

След два дена тя му предложила да купи още акции на „Телус“, които можели да бъдат извадени от пакет, за по-изгодна цена. Тогава превел още 2 450 лв. Последвали още преводи. На 9-ти февруари – 30 000 лева, и на 10-ти февруари –  27 000 лева.

Комуникацията помежду им протичала по Вайбър, като мъжът бил убеждаван, че с преведените суми са купени акции.

В действителност сделки не били сключвани.

Според подписания договор дружеството трябвало след приключване на сделките да прехвърли резултата от тях на клиента си. След многократно настояване от страна на смолянчанина да придобие своите финансови инструменти, нищо не последвало. А платената сума вече набъбнала на 68 550 лева.

Според Окръжния съд на Смолян нищожността на договора била изначална, тъй като ответникът към момента на сключване на договора нямал право да получава сумата, предвид невъзможността „Гранд спот маркет“ ЕООД да извършва услугата, за която му било заплатено. Според разпоредбата на чл. 55 от Закона за задълженията и договорите, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание е длъжен да го върне.

Ан. няколко пъти подавал заявления, с които искал връщането на посочената сума, но му било отказвано. Вместо това от отсрещната страна му поискали да плати още 37 800 лева.  

Тогава родопчанинът подал жалба до прокуратурата в Смолян. Последвало завеждане на съдебно дело, по време на което дружеството не изпратило представител.

Съдебно-счетоводна експертиза доказала, че са направени пет превода по сметка на „Вержиния ФинКорп“ за сумата, която той претендира.

С решение на Окръжния съд от 11-ти ноември, което не подлежи на обжалване, „Вержиния ФинКорп“ е осъдена да плати на Ан. 68 550 лв., получена без основание, а също и 8 612 лв. разноски по делото.

ФИРМИТЕ

„Гранд Спот Маркет“ е учредена през май месец 2020 г. с адрес: гр. Пловдив, р-н Южен, бул. „Стефан Стамболов“ № 87, ет. 5, ап. 28. Първоначалният й собственик е 30-годишната Диляна Карагьозова от Пловдив, но е с предмет на дейност търговия на едро и дребно. Два месеца по-късно тя прехвърля дружеството на 33-годишния Денис Чаушев от Кърджали. Тогава той променя дейността й на работа с благородни метали и скъпоценни камъни, но адресът й си остава същия.

„Вержиния ФинКорп“ е създадена през 2010 година в София като „Вержиния-Джи“ ЕООД, последният й адрес  – от 2020 г., е в ЖК „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, ет.1, ап. 54. Неин управител и собственик, пак от миналата година, е 31-годишната столичанка Ралица Кръстева. Тогава е променено наименованието и предметът й на дейност за работа с благородни метали и скъпоценни камъни. Младата дама има апартамент в столичния район Витоша, на ул. „Проф. Велизар Велков“ № 33. Там през 2019-та е регистрирана другата й фирма в съдружие с Александър Кръстев –  „АК Пропъртис 2019“ ООД, но в нея тя е вписана като Ралица Петрова-Кръстева.

Към днешна дата сайтовете на двете дружества са недостъпни.

Закъснялото за смолянчанина предупреждение от Комисията за финансов надзор

На 10-ти март тази година КФН излиза с предупреждение към потенциални инвеститори и заинтересовани лица.

В него тя съобщава, че имат постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисърч“ ЕООД (предишно наименование „Гранд Рисърч“ ЕООД), „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, „Маркет Прогрес“ ЕООД, „Мини-Маркет 1920“ ЕООД, Супер-Маркет 2020“ ЕООД, „Глобъл Стратеджи“ ЕАД „Пост Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД (предишно наименование „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД) и „Вержиния ФинКорп“ ЕООД.

Комисията предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.

КФН предупреждава потенциалните инвеститори, че преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.

Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Често използвани са агресивни търговски практики като отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потенциалния инвеститор по телефон и  електронна поща.
Проверка за това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН – http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/.

На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/.

Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства.
Информация за дружества и платформи, за които е налична негативна информация, може да бъде намерена на интернет страниците на:
–    ЕОЦКП – https://www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors/;
–    International Organization of Securities Commission (IOSCO) – – www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal.

Водеща снимка: razkritia.com