Смолянски фирми поемат снегопочистването в областния град

Местните фирми „Мурджев-Транс“ ЕООД на Никола Мурджев и „АЯ Груп 2015“ ЕООД на Радослав Даритков поемат почистването на снега от улиците на град Смолян. 

Процедурата с прогнозна стойност 3,5 млн. лв. е приключила и предстои подписване на договор, сочат данните от сайта на община Смолян.

Двете еднолични дружества са се обединили в консорциум „Снегопочистване и зимно поддържане на Смолян“, който е бил единственият с предложение да изпълни поръчката.

В нея се включва снегопочистване до съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, обезопасяване на пътните платна срещу хлъзгане, разпръскване на минерални материали и химични вещества.

Уличната мрежа в град Смолян е с обща дължина 76,23 км. Дейностите по снегопочистване и зимно поддържане се осъществявават на три етапа.

Първи етап е с дължина 26,55 км. и включва бул. „България“, пътен възел „АРЗ – бул. „България“,  улиците „Арх. Петър Петров“, „Бузлуджа“, „Грудьо Войвода“, „Димитър Благоев“, „Дичо Петров“, „Евридика“, „Елица, „Перелик“, „Спортна“, „Хан Аспарух“, „Хан Пресиян“ в Смолян, улиците „Родопи“, „Белия Камък“, „Деспот Слав“, „Коста Аврамиков“ и „Наталия“ в кв. Райково“, автогара „Устово“, площад „Възраждане“, улиците „Атанас Беров“, „Братан Шукеров“, „Кирил Маджаров“, „Тракия (от църквата „Св. Никола“ до кръстовището с ул. „Васил Райдовски“) в кв. Устово.

Вторият етап е с дължина 12 км и включва следните улици: „Кольо Шишманов“, „Кап. Петко Войвода“, „Кольо Фичето“, „Любен Каравелов“, „Спартак“, „Студенткска“, „Теменуга“, „Христо Христов“ и „Чавдар Войвода“ в кв. Смолян, улиците „Адалберт Антонов – Малчика“, „Васил Левски“, „Гимназиална“, „Изворна“, „Кирил и Методий“, „Мирчо Войвода“, „Незабравка“, „Славееви гори“, „Соколица“, Тунджа“ и „Хаджи Димитър“ в кв. Райково, улиците „Цар Симеон“, „Александър Стамболийски“, „Гео Милев“ и „Продан Табаков“ в кв. Устово.

Всички останали градски улици са в третия етап за снегопочистване и общата им дължина е 37,56 км.

Срокът на договора ще е до 30-ти април 2024 година.

Припомняме, че от началото на тази година снегът в областния град се чисти от фирма „ИСА 2000“ на Юлиан Инджов. Той сключи договор с общината за срок до края на предходния сезон или до настъпване на готовност за самостоятелно изпълнение на възложителя на дейностите по договора от свое име и за своя сметка, със собствени ресурси или до подписване и влизане в сила на договор за изпълнение на обществената поръчка с изпълнител, избран в резултат на проведена състезателна процедура.