Спешно Чепеларе определи имот за Спешна помощ

В спешен порядък вчера бе взето решение от местния парламент в Чепеларе, касаещо предоставяне на имот за изграждане на Спешна помощ.

Заседанието бе свикано извънредно заради постъпило от здравното ведомство писмо, с което МЗ иска да му бъде предоставено безвъзмездно право на строеж и пристрояване на център за спешна медицинска помощ.

Пред съветниците кметицата на Чепеларе Славка Чакърова обясни, че в случая обаче трябва да направят замяна с фирма „Алтруст ЕМ“ ООД, която притежава 4-тия етаж на поликлиниката, защото тя притежава също ¼ идеална част от цялата сграда с прилежащата й земя. На практика сделката, която Чакърова предложи, е да предоставят на дружеството две помещения в приземния етаж срещу въпросната ¼ идеална част, която е негова собственост. Целта на замяната е да може местната администрация да обособи правно изчистен имот, който да предостави на здравното министерство.

В залата възникна дискусия за това доколко искането на МЗ е било спешно, за да се свиква извънредно заседание, тъй като още през март месец въпросът с този имот е бил обсъждан. Чакърова обясни действията на местната администрация в изминалия период от девет месеца, за да се стигне до извънредното заседание вчера. Допусна се и предварително изпълнение на взетото решение.

Здравното министерство изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ за модернизация и оборудване на спешната помощ в цялата страна.

Facebook Comments