Спират за движение ул. „Васил Райдовски“ в  Устово заради водния проект

Временна организация на движението за улица „Васил Райдовски“ в кв. Устово на Смолян се въвежда заради изпълнение на водния проект.

От утре (29-ти май) до 26-ти юни движението на всички моторни превозни средства по част от тази улица е забранено, в това число и за градски автобус №2, като спирката на Военните блокове се закрива временно.

Забраната обхваща кръстовището, регулирано със светофари, улиците „Стою Шишков“, „Кирил Маджаров“ и „Момчил юнак“ до кръстовището на „Топливо“.

Обходните маршрути са по улиците „Тракия“, „Атанас Шапарданов“, „Братан Шукеров и „Димитър Македонски“, се сочи в заповедта на кмета Николай Мелемов.

Отговорник за поддържане целостта и изправността на вертикалната сигнализация по така въведената временна организация на движение е Васко Ангелов – обектов ръководител, с мобилен номер: 0893 394 400 – представител на изпълнителя на проекта ДЗЗД „Пашмакли“, гр. София.

По време на действие на заповедта ДЗЗД „Пашмакли“ е задължена да осигурява преминаването на автомобили със специален режим на движение – приоритетно, без забавяне.