Средна „хубост“ сме в ползването на интернет

На 14-то място е област Смолян по дял на домакинствата с достъп до интернет сред 28-те области в страната. Резултатите от проведено изследване за ползване на информационно-комуникационни технологии показват, че през 2016 г. почти 60% от домакинствата имат достъп до интернет вкъщи. Отбелязан е растеж със 7,6% спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 63,5 на сто.

През 2016 година малко повече от половината население на областта между 16 и 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 7 проценти пункта.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 58.9 и 42.8%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование. 73.6% от висшистите, 61% от хората със средно образование и 20.1% от завършилите основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Глобалната мрежа за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление ползват едва 6.3% от лицата от област Смолян.

Facebook Comments