Стая за щадящо изслушване на деца откриха в Смолян 

Децата, жертви и свидетели на престъпления, ще бъдат изслушвани в специално оборудвано помещение, наречено „синя стая“.

„Работата с деца, независимо дали те са жертва на престъпление, пострадали, свидетели или са извършили някакво правонарушение, е изключително деликатна“, заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов.

“Синята стая е извън сградата на съда с оглед изискванията за т. нар. щадящо правосъдие. Годишно в Окръжния и Районния съд в Смолян се изслушват над 100 деца по различни дела. Досегашната практика за изслушване е или в съдебната зала, или в стаята на съответния съдия. Това водеше до редица затруднения. Децата се притесняват от самата обстановка, а когато се изслушва в стаята на съдията, страните са възпрепятствани и не могат да задават въпроси“, обясни председателят на Районния съд в Смолян Петър Маргаритов. 

Фактически помещенията са две, с отделни входове. Едното е предназначено за страните, а „синята стая“ е за детето, с което ще разговаря психолог. Изградена е аудио и и видеовръзка между стаите, отделени с венецианско стъкло.

Зам.-министърът съобщи, че специалните стаи за работа с деца са изградени и оборудвани от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на  Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца”. Помещенията са предоставени безвъзмездно от общините Хасково и Смолян.
Окръжните съдилища ще организират и координират ползването им от всички институции, които работят с деца.

Кметът на общината Николай Мелемов подчерта, че днешното събитие е един добър пример за взаимодействие между институциите.

През последните 2 години и половина са изградени общо 8 „сини стаи“ в страната – във Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич и Разград. В последната група са Силистра, Ловеч, Търговище и Кърджали.

Съдия Маргаритов обясни, че в българските процесуални закони действа принципът за устност и непосредственост. Тоест, ако едно дете бъде разпитано в хода на досъдебното производство от досъдебния разследващ орган, няма начин разпитът да приключи дотам, ако страните не дадат своето съгласие.

„Ако една страна иска да разпита детето в хода на съдебното производство, съдът няма възможност да откаже с мотив, че детето е разпитвано в „синя стая“ в хода на досъдебното производство. Целта е такава, че детето да няма среща със страните, с прокурорите. Възможно е разпитът да приключи с един разговор с психолога“, допълни той.  По думите му допуска се възможност и в хода на самото съдебно производство детето да бъде разпитано в „синя стая“. 

По време на разпит имат право да присъстват всички страни в съответното производство – прокурор, защитник, обвиняем.

„И няма проблем тези хора да останат съвсем незабелязани от детето. По всички дела, по които е допустим разпит на дете, може да се ползва синята стая – за домашно насилие, разводи, по наказателни производства“, посочи председателят на Районния съд.

В Смолян бе проведен демонстрационен разпит на 7-годишно момиче от дипломиран психолог. Когато журналисти попитаха дали имат разрешение да снимат детето, съдия Маргаритов каза: „Разрешено е, това е моето дете“.

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Огнянов: Ще е безпредметно всяко усилие, ако разпитът пак ще е в съда или в полицейското управление

Г-н зам.-министър, след срива на Търговския регистър какви са изводите, какви са причините за него?

Това, което е важно да се каже, е, че Търговският регистър работи – с пълната си функционалност. За съжаление към настоящия момент не мога да ви дам повече подробности, защото аз не отговарям пряко за регистъра, но имам уверението на колегите, че информацията е възстановена и е достъпни всичките услуги на Търговския регистър.

Досегашния Ви опит какво показва – готовите „сини стаи“ ползват ли се активно, или просто ги има? 

Стаите се ползват активно. Според мен ние насочихме вниманието си повече към наказателните дела. Но те ще се използват повече по граждански и административни дела, които понякога са още по-травмиращи от наказателните.Държа да отбележа, че сини стаи се правят и по други проекти, не само по българо-швейцарски проект.

Фактически колко има досега в България?

Може би не е точна статистиката, но не са по-малко от 20-30. По този проект са общо 12.

Каква е и каква трябва да бъде гражданската ни отговорност, когато станем свидетели на домашно насилие, защото всички знаем, че в по-напредналите държави съсед като види или има подозрения за насилие, подава сигнал безусловно, а ние потулваме?

Между другото това се отнася за всички социални сфери. Винаги, когато има нарушения, незабавно трябва да се подаде сигнал до компетентните органи. Не да се връщаме назад в миналото, когато е важал принципът „Око за око, зъб за зъб“. Това е моето мнение и съм съгласен с Вас.

Във всяка област, в която има синя стая, по колко специалисти трябва да бъдат обучени? Тоест, по стандарт какви специалисти трябва да работят с деца – един психолог, един социален работник и какви още?

Нямаме минимален брой. Колкото повече са обучените, толкова по-добре. Това е грижата и на нашия екип, който работи по т.нар. „меки мерки“, да бъдат обучени хора от всички сектори – съдебна власт, служители на МВР, социални работници.

Тоест,  обучението още не е финализирано?

Финалното обучение предстои да се проведе в Стара Загора, което ще стане от 15 до 21 септември и ще преминат доста голям брой специалисти. От г-жа Сарме и още двама от най-добрите експерти, които работят с Международния институт по правата на детето в Швейцария. Но според мен е безпредметно да правим тези сини стаи, ако разпитът ще се прави пак в съдебна зала.

Нали точно това се цели – какъв е смисълът да щадиш детето само в един етап, ако в следващите етапи вече не го щадиш?

Точно така е. Затова имаме специализирани съдебни състави за работа с непълнолетни в цялата страна. Те даже не са фокусирани в София, а повечето са извън столицата. Като проектът за тях се реализира вече пета година. Има много хора, които са обучени. Затова казах, че трябва да се реализира съответната среда, защото действително е безпредметно всякакво усилие за обучение, ако разпитът ще се прави в съдебна зала или в полицейско управление.

Facebook Comments