Стопаните в област Смолян са подпомогнати със 171 млн. лева за 6 години

За периода от 2014-та до 2019-та земеделските производители в област Смолян са получили подкрепа с европейски и национални средства в размер на 171 млн. лева, което представлява близо 1,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс, каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов.

Днес той бе в областния град с екип от агроведомството, за да представи пред земеделци и животновъди новостите в кампанията за директни плащания.

Какво показват данните за областта в сферата на земеделието?

През 2018 г. делът на аграрния сектор в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян е 8,4%, което е съществено над средното за страната (около 3,9%). Около 93% от използваната земеделска площ в областта през 2019 г. е заета с постоянно затревени площи, благоприятстващо пасищното животновъдство.

Делът на обработваемата земя е едва около 5%. Площите със зеленчуци заемат около 85% от обработваемата земя, като най-силно развито е отглеждането на картофи, За периода 2014-2019 г. площите с трайни насаждения в Смолянско нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб – 0,3% от общите за страната. Значително са се увеличили заявените за подпомагане площи със сливи, орехи и лешници.

Директната подкрепа на земеделските производители в областта е основно за постоянно затревените площи, които представляват над 95% от общо заявените площи за подпомагане.

През 2018 в областта се отглеждат 2,5% от овцете и 1,5% от говедата спрямо общия брой за страната. Отглежданите кози и свине нарастват над два пъти спрямо 2014 година.

За същата година е добито над 3 пъти повече козе мляко, отколкото през 2014 г. и с 21% повече биволско мляко, като увеличение се наблюдава и при производството на яйца с около 12%.

През последните няколко години се наблюдава и ръст на заявените за подпомагане по линия на директните плащания за животни, а през 2018-та са заявени около 40% повече говеда, в сравнение с 2014 година и с 27% повече животни по схемите за овце майки и кози майки.

„Цифрите сами по себе си говорят за възходящия ход на развитието на селското стопанство. Нашето намерение е да запазим тази тенденция и да направим по-устойчиво конкурентоспособно селското стопанство в България“, обобщи зам-министърът.

Тази година МЗХГ ще започне преброяване на земеделските стопанства в България. То ще започне на 1-ви септември и ще приключи на 18-ти декември. В периода 1-18 септември земеделските стопани ще могат сами да въведат информацията си онлайн в електронен въпросник, а останалите ще бъдат преброени от анкетьори, съобщи в Смолян зам.-министърът Янко Иванов.