Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Стягат нова система за лични документи, тя ще струва 238 млн. лв.  

Новата система за издаване на български лични документи от поколение 2019 г. ще струва над 238 млн. лв. без ДДС ( или близо 286 млн. с ДДС). Това става ясно от публикуваната обществена поръчка, възложител на която е Министерството на вътрешните работи.

Поръчката се провежда по съгласувана от Държавна агенция „Национална сигурност“ схема за класификация на етапите и изпълнение.

В документацията се сочи, че оборудването, строителството и услугите са чувствителни, тъй като информация за производствената технология, както и отделни начини за защита на личните документи представляват класифицирана информация с ниво за сигурност „СЕКРЕТНО“ и „EU SECRET“.

Необходимо е също строителство на сгради със съответните зони за сигурност и достъп до тях, в които да се достави и монтира чувствително оборудване.

Моделите на всички видове български лични документи са одобрени от Министерския съвет през януари и март месец. Става дума за модели на паспорт, лична карта, дипломатически паспорт, служебен, моряшки паспорт, удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване на лице без гражданство, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, временен паспорт, в т. ч. и за окончателно напускане на Република България, временно удостоверение за напускане, удостоверение за завръщане в РБ на чужденец, служебен открит лист за преминаване на границата и др.

Заради спецификата й, поръчката ще бъде ограничена. Тя е на два етапа. За участие в нея може да кандидатстват всички заинтересовани лица, но със заявления. Оферти могат да подадат само поканените, преминалия първи етап на предварителен подбор. 

Кандидатът трябва да е реализирал общ оборот през последните три години не по-малък от 250 млн. лв., да е изпълнил дейности в обеми като тези в поръчката през последните 5 г., да разполага със съответното техническо оборудване и др.

Поръчката включва изпълнението на 10 дейности

  1. Управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019.
  2. Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строеж – персонализационен център за нуждите на централизираното издаване на лични документи, обзавеждане, системата за физическа сигурност.
  3. Изграждане на централизирано персонализиране на български лични документи със съвкупност от приложен софтуер, както и чувствително оборудване и програмни средства за извършване на персонализацията.
  4. Извършване на дейности по издаването на лични документи. Доставката за първите 24 месеца от сключването на договора е 1 024 960 бланки за паспорт и 2 811 350 бланки за карти. Включено е и транспортирането им до крайните места за получаване на готовите документи.
  5. Доставка и монтаж на чувствително оборудване за проектиране и предпечатна подготовка, на специализирано оборудване за изпитване и контрол на качеството и за изследване на документи с цел установяване на фалшификации.
  6. Доставки за мрежата за пренос на данни, вкл. биометрични станции, управляващ софтуер за работните места за снемане на биометрични данни и за верификация на личните документи.
  7. Доставка и монтаж на технически и програмни средства за осъвременяване на инфраструктурата с публични ключове за процеса по издаване на документи.
  8. Изграждане на централизирана система за електронна идентификация.
  9. Поддържане на системата за срок от 10 години, и съответно консултантски услуги.
Facebook Comments