Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Техническият колеж в Смолян стана факултет към Пловдивския университет

Техническият колеж в Смолян стана част от Физико-технологичния факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с постановление на Министерския съвет от вчера.

Технически колеж – Смолян

Предвижда се обучението в Смолян да се осъществява в професионалните направления: машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника.

Преобразуването на звената е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на проект, положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта му е консолидиране на университетската структура за по-ефективно използване на наличните ресурси.

Във Физико-технологичния факултет ще се провежда обучение на студенти по специалности от общо пет професионални направления: машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; физически науки, педагогика.

„Това преобразуване е крачка напред в развитието на колежа и е резултат от усилената работа на ръководството на университета и на преподавателите от колежа“, заяви директора на колежа доц. д-р Силвия Стоянова.

Местният бизнес подкрепя това преобразуване поради острия глад от инженерни кадри за местната икономика. Преобразуването се подкрепя и от настоящите студенти, на които ще бъде дадена възможност да получат професионална квалификация „инженер“.

Физико-технологичният факултет ще бъде правоприемник на Техническия колеж.

Facebook Comments