Помощи са отпуснати за 689 първолаци в областта, приемът на заявления продължава

Помощи за 689 първолаци в областта на обща стойност 172 250 лева са отпуснати от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Смолян, съобщи директорът й Петя Пампорова.

Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Смолян продължават да приемат заявления  за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище. И тази година размерът на помощта е 250 лв.

Право на тази помощ имат семейства с до 400 лева средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки.

С нанесени изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца от м. април 2017 г., заявленията за отпускане на семейни помощи вече се подават по настоящ адрес, идентичен с декларирания в Служба ГРАО.

Крайният срок за подаване на документи за отпускане на еднократна помощ за първокласници е 15 октомври. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, помощта се възстановява.

Facebook Comments