Тубдиспансерът в Смолян е вече за хора с деменция, ще обучават персонал

След основен ремонт и реконструкция сградата на бившия тубдиспансер в Смолян е превърната в Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства, съобщи ръководителят на проекта инж. Йордан Щонов от община Смолян.

Постройката се състои от четири етажа – първи, втори, трети и полуподземен. Вътрешното преустройство за целите на Дневния център засяга част от полуподземния етаж, целия първи етаж и част от втория. По третия етаж не е правено нищо, освен асансьорна клетка. Ремонтиран е покривът.

„Проектът е съобразен със ситуационните и градоустройствени изисквания към социалната инфраструктура за подобен тип и цели – осигуряване на здравословни и качествени условия по време на престоя в центъра“, поясни Щонов.

Стаите са от хотелски тип – всяка с баня и тоалетна, легла, гардероби, шкафчета. Има чакалня, регистратура, кухня с трапезария, дневна, зала за лечебна физкултура и рехабилитация, кабинет на психолога, кабинет за индивидуална работа, зала за арт терапия, за трудо-терапия, котел на ток и пелети. Обновени са покрив, асансьор, фасади, дограми, настилки. Подменени са настилки, ВиК, отоплителна и ел.-инсталация. Монтирана е повиквателна система и соларна инсталация за битова гореща вода.  

Капацитетът на центъра е 40 души с 8 човека персонал, а финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“.

Ремонтът е изпълнен от фирмата „Дик“ ООД  на стойност 470 352 лева с ДДС. Застроената площ е 466 кв. м, разгъната застроена площ е 1913 квадрата, общата разгъната площ на преустройството за Дневен център е 863 кв. м.

„Общата стойност на проекта е 553 059 лева с продължителност  24 месеца. Услугата ще се предоставя в рамките на следващия допълващ проект, с който община Смолян ще кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи още Щонов.

„На предходната сесия на ОбС се взе решение да кандидатстваме с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Преди да наберем потребителите ние трябва да имаме обучени кадри. С този проект ще обучим хората, които ще обслужват потребителите на новата услуга.  От 8-те човека персонал трябва да има психолози, рехабилитатори, медицински сестри, обслужващ персонал“, поясни зам.-кметът на Смолян Марияна Цекова.

В съседство до сградата на тубдиспансера се изпълнява друг проект по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на социални жилища.

„Настанени там ще бъдат обучавани за работа по проекта за хора с деменция, за да може да намерим начин тези хора в социалните жилища да бъдат ангажирани по другите ни проекти. Това е целта, която ние гоним. Надяваме се впоследствие и за другата част от сградата, в която не извършваме интервенция, да намерим начин да разкрием допълнителни социални услуги. Идеята е да обособим един социален комплекс. В съседство беше изградена нова част от сградата, която щеше да е за онкоцентър. Ние искаме да вдъхнем живот на всичко, което се намира в този център. За жалост не можем да кажем какви нови услуги ще разкрием, докато не открият нови мерки, подходящи да се съвместяват с всичко това“, посочи Цекова.