Увеличен е броят на пожарите в жилищни сгради

В разгара на отоплителния сезон огнеборците от РД „ПБЗН“ – Смолян отчитат увеличение броя на пожарите в жилищни сгради, причинени от неизправност или неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди. С цел недопускане на инцидентите припомняме на всички някои правила за безопасност:

  • Мястото за съхранение на дървата за огрев по външните фасади на сградите да бъде далече от електрически инсталации и съоръжения и поне на 2м. от самите сгради.
  • Забранено е съхраняването горими материали, включително и дърва за огрев, по стълбищните клетки и коридорите на жилищните сгради!
  • Важно е да се знае, че при складирането на дърва в избените помещения е необходимо да се спазват разумни отстоения от осветителни тела, разклонителни кутии, кабели и контакти.
  • Забранено е поставяне на материали и съоръжения, в това число дървен материал, на разстояние до 5м. от пожарните хидранти по тротоарите!
  • Специално внимание да се отдели на комините и кюнците на печката – сега е времето за повторното почистване от сажди и нагар.
  • Изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво се извършва на обезопасени за целта места – метални съдове. Забранено е изхвърлянето на жарава и пепел в контейнерите за смет!

Говорител на ОД на МВР – Смолян

Facebook Comments