В края на юни довършват ГКПП Рудозем-Ксанти, гърците приключват в края на август

Бъдещият граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти е над 80% изграден, до края на юни месец ще бъде довършен и не виждам пречка в ранна есен да бъде открит, съобщи областният управител на Смолян Недялко Славов. Той покани журналистите на самата строителна площадка, за да отчете обекта, който предава на наследника си.

„Не крия, че се гордеем с това, което правим на граничния пункт, тъй като този обект ни изправи пред много предизвикателства и се радвам, че е на път да приключи успешно. Предвид политическата обстановка в страната не следва да има притеснения за завършването му, защото финансирането е изцяло подсигурено. Около 3 млн. лева са осигурени по програмата за Трансгранично сътрудничество, а финансирането до 18 милиона е осигурено от държавния бюджет. Тези средства са по сметките на областна администрация“, заяви Славов.

Обектът е разположен на площ от 76 декара и представлява  ГКПП заедно с подходния път, чиято дължина е около 700 метра. Самата площадка е на площ от 35 декара. Върху нея са всички сгради, съоръжения и пътни връзки, които да обслужват бъдещия граничен и митнически контрол за българо-гръцките власти, които ще са само на българска територия.

Основната сграда е с площ около 900 кв. метра, на два етажа. В нея ще са офисите на граничните и митническите власти. Върху нея ще бъде изградена навесна конструкция върху сградите.

От двете й страни са трасетата за вход и изход към двете страни – по пет, според сключената спогодба и изискванията за всички видове превози и товари. Където са трасетата за товарни автомобили, там  ще са кантарите на вход и изход.

Има още две сгради. Малката е здравният пункт, а другата е халето за щатна митническа проверка, където ще се разположат рентгените.

„Предстои основно полагане на асфалтови пластове. На площадката са положени първи и втори асфалтов пласт, предстои първи и втори пласт за подходния път, съответно и износващите пластове. Трябва да се довърши сградата на халето за митническа проверка, да се оформят офисите, да се изпълнят ВиК, електроснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, посочи Славов.

Агенция „Митници“ назначи целево за ГКПП 12 нови служители. В момента „Гранична полиция“ провежда конкурс за 40 нови полицаи.

Попитан дали се работи по пътя от гръцка страна, Славов каза, че продължителен период от време, главно през зимата, не се забелязвала никаква активност от гръцка страна.

„Техният обект следва да бъде завършен в края на август 2021 г. Това е удължение с близо година и половина над първоначално определения срок. От началото на април доста активно работят и се вижда“, добави той.

Категоричен е, че в ранна есен няма причини пунктът да не се отвори.

Ръководителят на обекта инж. Стефан Соколов – представител на консорциума, изпълняващ строителството, съобщи, че остават довършителни работи – полагане на асфалт, довършване на сградите.

„Работи се вътре от всички специалности – електро, ВиК, ОвК, оформят се офисите. Конструкцията за навеса е готова, но като последователност ще стартира може би в края на другата седмица. Халето се изгражда. От подходния път остана само последния пласт асфалт. Оформя се и зелената част. Вървим по план“, добави Соколов.

Славов уточни, че са имали трудности с изкопните и земните работи, възникнали като непредвидени. Трябвало да се изпълни допълнително джоб стена, която да поеме свличанията. По време на строителството се наложило да се изпълнят допълнителни водостоци.

„Продължителните валежи и мокро време не даваше възможност да се работи по насипите и по предписание на надзора обектът беше замразяван. Допълнителните дейности са предвидени в самия договор за възлагане и не е плащано за тях отделно“, поясни той. И уточни, че досега е платена 55% от сумата по договора.