Възстановяването на подпората по пътя Девин-Кричим ще струва 5,5 млн. лева

Почти 5,5 млн. лева с ДДС ще струва възстановяването на пропадналия нов път между Девин и Кричим, става ясно от обявление на Областната администрация на Пловдив.

Зиданата подпора се срути на 8-ми февруари и за известно време движението бе пренасочено по обходни пътища. След това се предприеха аварийни дейности и колите бяха пуснати да преминават в едната лента.

Неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи се възлагат пряко на фирма „ИСА 2000“ ЕООД. Поръчката е на инженеринг и включва проектиране, авторски надзор и изпълнение.

Дружеството на Юлиян Инджов ще трябва да възстанови компрометираната подпорна стена с обща дължина 350 метра по третокласния път в участъка от км 97+950 до км 98+300.

Същата фирма изпълни миналата година рехабилитацията на пътя, обезпечена от ОП „Региони в растеж“, а когато участъкът се срути, от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че тази подпора не е била включена в проекта. От АПИ уточниха, че въпросната подпорна стена е изгрждана в началото на 60-те години при строителството на язовирите „Въча“ и „Кричим“ и досега не е основно ремонтирана. Укрепването й не е било част от проекта за ремонт на пътя Кричим-Девин.

С докладна записка от 5-ти март областният управител на Пловдив е обосновал необходимостта от финансиране до председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Искането е за спешни и неотложни аварийно-възстановителни дейности, включително изработване на технически проект, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта.
С Решение от 10-ти март Междуведомствената комисия е осигурила частично финансиране за обекта в размер на 3 400 000 лв.

Днес средствата бяха одобрени и с решение на Министерския съвет. „Да се направят подпорни стени, за да не се разруши пътят. Навремето така е строено, затова днес ние ремонтираме основно и правим нови пътища като например АМ „Тракия“, подчерта министър-председателят Бойко Борисов.

Според документацията на поръчката пропадането е станало вследствие на динамични климатични процеси през месец януари, когато са отчетени валежи в месечни количества от 126,80 л/кв.м. при средномесечна норма от 40 л/кв.м.

Според изготвено от АПИ инженерно-геоложко обследване компрометираната част от пътя представлява преобърната подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 метра при максимална височина на стената 7-8 м.

Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса.

Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през м. януари, продължили и през м.февруари 2021 г. (50, 5 л/кв.м. при средномесечна норма от 32 л/кв.м.) и довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие.

Налице е висока степен на увреждане на пътния участък. Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 ( дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата, се допълва в решението за възлагане.