Влагат 85 млн. лв. за пътя между Смолян, Девин и Кричим

85 078 538 лева с ДДС е общата стойност на проекта за реконструкция и рехабилитация на пътя между Смолян, Девин и Кричим. Участъкът с обща дължина  63,701 км,  който подлежи на възлагане, е разделен на три лота. Два от тях попадат в територията на Смолянска област, а един – в Пловдивска.

Единият лот е с обща дължина 27,217 км. В него влизат два участъка. Първият започва от кръстовището на околовръстния път на Смолян, разклона за Мугла, изхода на Смолян до ресторант „Рибката“ в посока Девин (3,331 км). Вторият обхваща цялото разстояние между Стойките, Широка лъка и Девин (23,884 км). За него проектната стойност е 29 105 157 лв.

Другият лот  обхваща 21,193 км от девинското село Лясково до границата на Смолянска с Пловдивска област. Договорената за него сума е 31 550 449 лв.

Третият е вече изцяло в Пловдивска област – от границата между двете области до Кричим. Дължината му е 15,291 км, а проектната стойност – 24 422 832 лв.

За участъците има подписани договори за безвъзмездна помощ с Управителния орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. Предстои да се обявят процедурите за възлагане на строителство и надзор.

Facebook Comments