ЮЦДП пак изкупува гори

От началото на този месец Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян започна отново да изкупува гори с площ между 1 и 50 декара.

Процедурата бе стартирана за първи път през 2016 година, когато се стигна до цена между 200 и 2000 лева на декар.

Закупуването на поземлени имоти в горски територии от ЮЦДП има за цел комасирането им за постигане на по-ефикасното им стопанисване и опазване, поясняват от горското предприятие в Смолян.

Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване, подават заявление по образец до държавното предприятие или до съответното държавно горско или държавно ловно стопанство, в чийто район на дейност се намира поземленият имот.

Крайният срок за подаване на заявления е 15-ти януари 2020 година. (вижте ТУК повече подробности)

По време на предишната процедура са купени имоти в горски територии на от 119 собственика в село Соколовци, гр. Смолян, село Безводно (Черноочене), с. Беден (Девин), гр. Калофер, с. Дедово и с. Стряма (Раковски), гр. Ракитово.

Изкупените имоти са били най-скъпи в Смолян (2000 лева на декар) и най-евтини – в село Безводно (256 лева на декар).

От ЮЦДП съобщиха още, че за първите 9 месеца на годината в горски територии на предприятието са възникнали 81 пожара в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. На практика пожарите са три пъти повече от същия период на миналата година.

Засегнати са 3 544 дка, от които 258 дка са обхванати от върхови пожари – в районите на ДГС Пазарджик, ДГС Хисар, ДГС Алабак (Велинград) и ДГС Батак. Човешка небрежност при почистване на земеделски имоти е основната причина за повечето от запалванията.

Въпреки големия брой, досега няма нанесени сериозни щети на горските масиви. Превенцията, добрата организация и своевременната намеса на екипите на ЮЦДП при локализиране на пожарите в начален етап не са позволили на огъня да навлезе в горите.

В помощ на противопожарните екипи предприятието е осигурило високо проходими автомобили, снабдени с противопожарно оборудване, булдозери и багери.

Facebook Comments