Ясен е краят на забраните за достъп до горски територии

Забраната за достъп до терените с констатирани огнища от Африканска чума по свинете за село Змеица изтича на 12 октомври, за ДГС „Извора“ – на 14 октомври, за село Забърдо – на 16 октомври, за Михалково – на 4 ноември, за Павелско – на 5 ноември, съобщи областният управител Недялко Славов.

Според зам.-директора на ЮЦДП инж. Ивайло Исаев за добив на дърва за огрев най-проблемните села са останали Борино и Чала, за които се очаква забраната да отпадне на 12-ти октомври. Тогава чак ще се разреши на местното население на влезе в гората, за да добие дърва за зимата.

В Борино има и друг проблем, че се оказва единствената община в Смолянска област, която няма утвърден терен за загробване на заразени диви свине. Причината за това е, че всички горски и общински терени са върху карстови извори.

Обучение за спазване на мерките за биосигурност е проведено в Смолянско преди откриването на сезона за групов лов на дива свиня. В него са участвали 70 ловни дружинки, 114 ловци, 11 служители на РДГ и 18 от ДГС, съобщи директорът на Регионалната дирекция по горите в Смолян инж. Венцислав Фурлански.

По думите му наложените ограничения за ловуване в инфектираните с Африканска чума по свинете зони си остават валидни.

“От 01 октомври, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, е разрешено груповото ловуване на дива свиня, което се отнася за зоните, в които няма наложено ограничение. Груповият лов може да се извършва през съботите, неделите и в дните, обявени за официални празници, което означава, че груповият лов за дива свиня се открива от събота, 05 октомври, за зоните, които са извън инфектираните“, уточни Фурлански по време на заседание на областната епизоотична комисия в Смолян.

„Стопаните, които доброволно заклаха отглежданите от тях свине в стопанства от типа „заден двор“, подписаха декларация, че в срок от една година няма да отглеждат свине. Но догодина може да има стопани, които тази година не са гледали свине, а да решат да отглеждат през следващата. Във връзка с това предлагам да гласуваме и вземем решение относно следното: „Репопулацията на домашни свине в област Смолян може да започне не по-рано от месец септември 2020 година, след предварително регистриран животновъден обект и при спазени мерки за биосигурност.“ По този начин ще избегнем пикът на заболяването Африканска чума по свинете, който се прогнозира да бъде през април-май 2020 година, и ще осигурим равнопоставеност за всички стопани в региона“, предложи д-р Сава Бозуков – директор на ОДБХ – Смолян.
Той обясни, че въпросното решение е обвързано с мерките, които са указани от страна на Централния епизоотичен щаб, но за да няма последващи въпроси, е уместно на този етап да изясним пред стопаните какъв е срокът, в който отново могат да възстановят дейността си по отглеждане на домашни свине. Предложението му е прието.

Facebook Comments