За да се отдели Девин от ВиК – Смолян, трябва единодушно решение на Асоциацията

Блиц въпроси на Plamak.bg към зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова от срещата с жители на Девин

Г-жо Крумова, пред какви проблеми се изправи водната реформа, защото като че ли тя не протича по начина, по който е начертана?

ВиК-реформата се движи малко по-бавно, отколкото на всички ни се иска. Основните предизвикателства според мен са да осъзнаем, че за да се изгради една инфраструктура и тя да бъде устойчива във времето. Трябва да можем да гарантираме, че няма отново да имаме нужда от безвъзмездни средства след време. Важно е да знаем, че това иска огромен ресурс. Няма да ви стряскам с милиарди, но за цялата страна става въпрос за огромен ресурс.  Но безвъзмездното финансиране за изграждане на ВиК-инфраструктура от 2020 г. е малко вероятно да има. Това означава, че ние трябва да изградим модел, по който основната част от средствата, необходими за доизграждане на инфраструктурата, за подмяна, за ревизия, за намаляване на загубите – за всичко това ресурсът идва през цената на водата, но социално поносима. Ключово в момента по отношение на ВиК-реформата е да имаме финансов модел, който гарантира устойчивост на инфраструктурата, високо качество на услугите и поносима цена. За тези цели ние изработваме обща стратегия за финансиране на ВиК -отрасъла, която да даде отговор на много въпроси, включително такива, които притесняват г-жа Славчева (председател на инициативен комитет в Девин за отделяне на общината от ВиК – Смолян, б.а.) за пенсионерите с малки пенсии и хората, които не могат да я платят. Има такива намерения, водим разговори с МТСП и се изискват доста изчисления. Водата е човешко право и всеки има достъп до човешкото си право, само че за да стигне тя от реката, където е човешкото право, до чешмата, има нужда от много средства. И за жалост много години преди началото на сегашния регулаторен период изключително слабо е поддържана тази инфраструктура, тя е и много остаряла, амортизирана, на места не отговаря на техническите изисквания, тъй като е оразмерявана за друго население, за друга индустрия.

Как ще се отрази искането на част от населението на община Девин да се отделят от ВиК -Смолян и това ще провокира ли водната реформа, пилотна в която е област Смолян?

Искането на инициативния комитет Девин да се отдели от ВиК-асоциацията за област Смолян – ако се случи, би било пагубно за какъвто и да е проект, финансиран с европейски пари. То би било пагубно и за община Девин, защото много трудно ще се случи. За да се случи отделяне на община Девин от ВиК-асоциацията на област Смолян, трябва да има единодушно решение на всички представители в Асоциацията. Втората причина е, че политиката по отношение на ВиК-реформата е за консолидация на обособени територии, а не за фрагментация. И затова има причина. Защото вие мислите, че в момента отделянето ви ще бъде по-благоприятно и ще получавате по-евтина вода, но в момента, в който се изгради една ПСОВ и тя трябва да бъде поддържана, цената ви ще се качи неимоверно.Не разглеждайте така елементарно нещата. Винаги има икономия от мащаба,когато територията е по-голяма. Ако за едно нещо може да имате полза, за друго няма да имате полза. Ние не подкрепяме фрагментация на ВиК-територии. Искането на ЕС и затова в правилата на ОПОС са, че финансира само и единствено проекти на територията на консолидирани ВиК-оператори и асоциации.

Не намирате ли за основателно желанието на тези хора да не бъдат солидарни?

Не, не намирам за основателно желанието и правото на тези хора да не бъдат солидарни, защото технически погледнато няма как инфраструктурата да бъде изградена на територията на една община и тя да е икономически обоснована. Това не е инфраструктура, която има социални цели. Тя води водата до гражданите, тя осигурява едно благо – течаща питейна вода. Но за да се изгради тази инфраструктура, са необходими огромни ресурси. И те трябва да са икономически обосновани. Трябва да има механизъм, по който тези ресурси да бъдат обновявани във времето, да бъдат доизграждани там, където е необходимо. Представете си, че Девин се развие като индустриална зона, тогава ще има нужда от ново изграждане на водопроводи и това е нещо, което се развива във времето. Не може да се очаква, че без солидарност и без адекватно планиране на регионално ниво, ползвайки икономиите от мащаба, ние ще имаме една адекватна инфраструктура, която да отговаря на нуждите на населението.