Девинчани спориха със зам-министър за цената на водата

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова дойде в Девин днес заради цената на водата.

Срещата се състоя в залата на местния парламент и освен Крумова в нея участваха областният управител на Смолян Недялко Славов, кметът на Девин Красимир Славов, зам.-кметът Владимир Солаков, управителят на „ВиК“ ЕООД – Смолян, инж. Мариян Николов, общински съветници.

От инициативния комитет, който е започнал да събира подписка за отделяне на община Девин от ВиК-Асоциацията в Смолян, присъстваха Лора Славчева, Пламен Балталийски, адв. Живко Чепишев, Диана Чаушева, която е и общински съветник от опозицията в местния парламент. 

Повече от половин час продължи спорът за това как е била оповестена тази среща. От инициативния комитет твърдяха, че никой не знае за нея, дори председателят на ОбС. Стана ясно обаче, че кметът е поканил жителите през Фейсбук-профила си. Поканата първо е била отправена през профила на община Девин, но заради вероятна хакерска намеса, той е станал недостъпен. На 30-ти юни, в петък, Красимир Даскалов е отправил покана към местните жители за среща със зам.-министъра, планирана за 12 часа в неделя.

От инициативния комитет недоволстват срещу увеличената цена на водата за жителите на Девин и повечето села, което според тях е несправедливо. Те поискаха да знаят дали увеличението е законосъобразно, колко и какви инвестиции ще се правят във ВиК-мрежата на община Девин, дали водопроводът от Балдаран е частна собственост. „Къде в решението на КЕВР се третира водата, от която някои хора правят пачки в Девин?“, попита председателят Лора Славчева. Тя поиска също ТИР-овете да не преминават през Девин, защото рушат асфалтовата настилка, създават много шум и прах. Похвали все пак кмета, че е променил концесионните договори и съотношението при плащането на концесиите вече не е 70/30 за държавата спрямо общината, а 50/50.

„По отношение на регулирането, за цените на водата отговаря Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тя е независим регулатор и има тази функция да гарантира, че е законово и качествено предоставена услугата. Новото в настоящия регулаторен период, който започва тази година и ще продължи до 2021 г., е, че за една обособена територия, каквато в нашия случай е област Смолян, има изискване цената на доставянето на вода, отвеждане и пречистване да бъде единна, независимо как е била формирана в предходните периоди. Логиката е, че доставянето на ВиК-услуги е изключително сложен технически процес, който изисква изграждането на техническа инфраструктура, постоянна поддръжка на тази техническа инфраструктура, следва да се осигури адекватни ресурси, за да може тази техническа инфраструктура да бъде поддържана на необходимото ниво“, разясни зам.-министър Крумова.

По думите й КЕВР гарантира, че с определената цена е спазена социалната поносимост за всички граждани. А това води понижаване на цената в някои територии, където водата се доставя с помпи, и повишаването й в други, където е гравитачна. В това число е голямата част от община Девин.

„Доста популистко е да твърдим, че водата е безплатна. Безплатна е в язовира и в реката, но когато е доставена до чешмата, тя изисква съответната инфраструктура. Бизнес планът на ВиК-оператора е сложен технико-икономически документ, който не е единствено свързан с цената на водата. Ключовото в него е, че се посочват  разходите на оператора и планираните инвестиции, на базата на които се изчислява адекватна цена на водата“, добави Крумова.

Според областния управител процедурата по съгласуване на бизнес плана е започнала още през 2015-та година, когато е сключен 15-годишният договор между ВиК-асоциацията  дружеството „ВиК“ ЕООД. В асоциацията участват държавата и десетте общини на областта. 

„Общото становище е, че това е изключително подходящ солидарен модел, подобен на солидарния модел в много други сфери на дейност. И аз като представител на държавата, а и по свое лично убеждение, ще направя всичко възможно той да проработи, тъй като Смолянска област беше пионер в това отношение. За мен е важно да запазим солидарния модел – тоест една цена за жителите на област Смолян“, подчерта Недялко Славов.

Според Диана Чаушева обаче този солидарен модел в някои сфери не се приема добре. Тя е убедена, че навремето съветниците са били подведени, че участвайки в тази ВиК-асоциация, за общината ще е по-лесно да кандидатства за водни проекти.  „Сигурно трябва да вървим по пътя на солидарността, но има много сфери, в които тази солидарност не може да се приеме. Идете сред хората да говорите с тях и да ги убедите, че трябва да плащат наравно с тези населени места, в които водопроводът и канализацията са сменени изцяло, и те трябва да плащат същата цена. Мотивите трябва да бъдат много сериозни, за да ги убедим“, каза Чаушева.

„Стига с тази солидарност! Солидарни в социалната система, солидарни в здравната система, солидарни във ВиК-услугите. Стига вече!“ – провикна се емоционално Лора Славчева. От изказването й стана ясно, че инициативният комитет е изпратил запитване до КЕВР дали решението за уеднаквяване на цената на водата в област Смолян е законосъобразно и чакат официален отговор от там.

„Съгласно Закона за регулиране на ВиК-услугите цената за област Смолян е еднаква навсякъде – за всеки потребител. По същата тарифа плащат и „Балдаран“, и „Девин“ АД за бутилиране на питейната вода, понеже ВиК няма отношение към минералните води. Концесиите са за минералните води. Относно водопровода от „Балдаран“ до водоема в града – изцяло е подменен и не говорим само за онзи участък, за който „Девин“ АД дадоха тръбите, а ВиК Смолян е извършила подмяната. Тя се извършила не само с инвестиции от ВиК Смолян, а и със средства от МРРБ. Водопроводът е изцяло публична държавна собственост“, поясни управителят на „ВиК“. Мариян Николов уточни, че водата по разпечатка от миналата година в област Смолян не е най-скъпа в страната, а някъде на 18-то място.

„Водата в Девин се увеличава с 27 стотинки на кубик, но това не се обяснява на хората. При положение, че едно домакинство изразходва средно 10 кубика на месец, това прави 2,70 лева на домакинство на месец. Има справки, които сме коментирали с управителя на ВиК Смолян. Средно на човек се пада около 2,8 кубика вода на месец, умножено по 27 стотинки, прави 81 стотинки на месец на човек. Нека не ги заблуждаваме, че с това ще стане нещо драматично. Нека и да не говорим за ощетяване. Ние сме за това да се правят неща, които са от полза за всички“, заяви кметът на Девин.

Според Красимир Даскалов членството на Девин в асоциацията им носи полза, защото не биха могли да печелят средства за ВиК-проекти. „А благодарение на това в момента продължава довършването на водопровода в Лясково. Предстои пълна подмяна на водопровода за село Стоманово, финансирано безвъзмездно от ПУДООС. И нека кажем, че в Настан, частично в Гьоврен и изцяло в Беден цената пада, защото там е помпажна“, допълни той.

За ТИР-овете съобщи, че е в преговори с АПИ да се обособят паркинги извън града, където да става товаренето на минералната вода.

Мариян Николов посочи, че ВиК има одобрен бизнес план и нови цени, за което е започнал да информира от юни месец миналата година обществеността чрез местни и национални медии. „Не знам защо досега не сте имали искания. За първи път чувам че имате искания за цената на водата. От 30 юни 2016 г. съм започнал уведомяването за намеренията на „ВиК“ – Смолян, във връзка с новия бизнес план как ще се променят цените“, каза шефът на водното дружество.

Той съобщи, че 80 хиляди лева е планираната за Девин инвестиция тази година, а за цялата област е на стойност 950 000 лв.

Само Смолянска община отговаря на условията за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), тъй като е с над 10 000 еквивалент жители. Изработеното регионално прединвестиционно проучване сочи, че Девин, Чепеларе, Златоград и Пампорово имат нужда от ПСОВ, но за финансирането им засега няма регламент.

11 млн. лв. е предвидената инвестиция за периода до 2021 г.

Областният управител заяви, че от тях в община Девин ще бъдат вложени не по-малко от 7% – какъвто е делът на общината в асоциацията (тоест около 800 000 лв.

„Аз ще съблюдавам за териториално балансираното разходване не тези средства с оглед на това да не се дава приоритет на някоя община в сравнение с друга“, подчерта Славов.

Зам.-министърът обясни, че тъй като ОПОС финансира проекти на населени места с над 10 хиляди еквивалент жители, а Програмата за развитие на селските райони обезпечават малки агломерации, то населените места с население между 2 и 10 000 еквивалент жители се превръщат в бели петна. Тя уточни, че държавният бюджет и ПУДООС са единствените, които финансират територии от „бялото петно“. Съобщи, че ще бъде създаден за тях фонд, от който да обезпечават пречистване и отвеждане на води. По думите й той щял да бъде създаден в максимално кратки срокове и да заработи от следващата година.

В края на срещата областният управител се обърна към Лора Славчева и й каза:

„По отношение на ВиК-асоциацията моделът е изключително правилен, защото се дава възможност на местната власт, тоест на хората, да участват в управлението и разпределянето на инвестициите, във взимането на решения, касаещи осигуряването на тази жизнено важна услуга – водоснабдяване на населението.  Моделът е изключително добре подбран и може би Вие не сте убедени в неговата функционалност, но и това време ще дойде, сигурен съм“.

В хода на двучасовата дискусия от председателя на инициативния комитет имаше множество подвиквания и прекъсвания на изказванията, реплики и нападки, в които тонът бе далеч от нормалния за добронамерена дискусия, чиято цел е страните да си изчистят позициите.

Facebook Comments