За година областта ни се е стопила с град като Доспат

През последната 2016 година населението на област Смолян е намаляло с 2 176 човека. Все едно да си представим, че почти целият град Доспат се е стопил и от 2 328 човека там са останали да живеят едва 152-ма – точно колкото в село Чала. И това, ако може така да се каже, е чистата „счетоводна загуба“ за областта ни. Като в „приходната“ й част влизат 778 живородени деца и заселилите се в Смолянско 1 293-ма човека. А в „разходната“ част са починалите 1655 души и изселените 2 592-ма човека (от тях 709 в чужбина), сочи анализът на данните, предоставени от Териториалното статистическо бюро „Юг“ – Смолян.

Население на област Смолян по години

Демографската картина на област Смолян през 2016 г. показва, че населението намалява и застарява, нараства абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите и нараства коефициентът на обща смъртност. Намалява броят на изселените и заселените. Намалява броят на сключените граждански бракове. Увеличава се броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2016 г. населението на област Смолян е 109 425 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2015 г. населението на областта е намаляло с 2 176 души, или с 1.9%.

За десет години областта ни се е стопила с над 20 000 души.

Мъжете са 53 169 (48.6%), а жените – 56 256 (51.4%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 058 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 57 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 60 927, или 55.7%, а в селата – 48 498, или 44.3% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.3 и 26.7.

Към края на 2016 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 7. Това са Малко Крушево, Водни пад, Кокорци, Баблон, Сливово, Чамла и Дряновец. А Фабрика и Мързян са закрити административно. Имаме34 села с до десет жители в тях. Най-голям брой села без жители има в община Смолян – Баблон, Чамла и Сливово.

В 87, или в 36.3% от населените места живеят под 50 души.

С население над 5 хил. души са четири града в областта (Смолян, Златоград, Девин и Мадан) и в тях живее 42.4% от населението.

Facebook Comments