Кой, как и защо се „бори“ за бюджета на Смолян

Кой, как и защо се бори за бюджета на община Смолян. Това са съществените въпроси, които получиха отговор на днешното общинско заседание. На него по незнайни причини се обсъждаше бюджет, който бе внесен при странни обстоятелства, но пък непосредствено преди заседанието бе оттеглен.

Но нека започнем „историята“ от по-рано и хронологично.

През януари месец се състоя заседание на Общинския съвет, на което мнозинството гласува срещу внесения от кмета бюджет на община Смолян за 2017 г.  Групата на ГЕРБ с едно изключение гласува „за“, но гласовете им заедно с тези на други съветници не бяха достатъчни, за да го утвърдят.

Поради тази причина от началото на годината община Смолян работи без бюджет.

Правилото при това положение е, че държавните дейности на общината се финансират спрямо утвърдените й със Закона за държавния бюджет, а за местни дейности се харчат толкова, колкото са се разходвали в същия период на предната година.

И общината функционира съобразно новите обстоятелства.

По закон обаче председателят и общинските съветници не получават възнаграждения, ако бюджетът не е приет, както e в случая в Смолян. За справка брутната кметска заплата е 2952 лева, а новият председател Димитър Кръстанов трябва да получава 2252 лева. При следната съпоставка – за кмета са гласували 10 259 избиратели, а за Кръстанов – 102-ма. Съветниците получават средно по 300 лв., като от бизнес-групата в местния парламент даже не си ги искат.

В комисиите преди заседанието възниква проблем относно неочаквано внесената повторно докладна за бюджет. Като проблемът не е в това, че се внася, а кой и как.

Под тази докладна пише името на кмета Николай Мелемов, а документът е със задна дата, от 9 януари  2017 г.- тоест бюджетът, който вече е отхвърлен. Без никакви промени. Без обществено обсъждане.
Оказва се, че кметът не е вносител на тази докладна, въпреки че пише неговото име. И също, че докладната е подадена от новия председател Димитър Кръстанов с уточнението, че е във връзка с писмо от министъра на финансите. И по при условие, че вносител на бюджет може да бъде само кметът на дадена община.

В залата днес бяха изказани съмнения, че председателят е инициирал приемане на бюджет, макар и без право, с цел да си получи значителните месечни заплати. Но полага огромни усилия да представи личния си интерес като обществен.

В началото на общинското заседание Димитър Кръстанов оттегли докладната за бюджета. И въпреки, че темата вече не фигурираше в дневния ред, той наложи волята си да се стигне до решение, с което задължават кмета до един месец да проведе обществено обсъждане и да внесе за повторно разглеждане бюджет на община Смолян за 2017 г.

Преди това каза така: „Общинският бюджет не е елемент за удовлетворяване на лични потребности. Той е най-важният документ, който обслужва и гарантира качеството на публичните услуги и който в определена степен решава възловите проблеми, конкретни задачи и потребности на населението от всички възрасти, физически лица и институции, Общинска администрация, Общински съвет.  Аз мисля,че в диалога с кмета и неговите заместници, който проведохме през последните няколко дни, сме намерили формулата, по която това може да се случи. Въпрос е на решение и работеща комуникация. Да има повече проява на склонност за това да се доближат позициите и да се намери решение при пълно спазване на правилата и процедурите, от които зависят онези реални и законосъобразни решения. Затова си позволих да включа в този дневен ред повторно обсъждане на бюджета и не по принцип, а в съответствие с писмото на министъра на финансите в служебния кабинет. Аз считам, че колкото и някой да се опитва да намира конкретни недостатъци, пропуски и пролуки в процедурата,  налице е едно, че в резултат на всички тези действия ние зачетохме един орган, който стои много високо и много точно координирано по отношение на общинския бюджет, а това е Министерството на финансите, неговата роля и място, едновременно с това интересите и ако щете авторитета и достойнството на Общинска администрация и на Общинския съвет“.

Салих Аршински (ДПС) заяви, че провежда с юристи консултации за извършено престъпление по служба при внасянето на бюджета по този начин.

Той добави, че по тази „оттеглена точка“ има няколко въпроса: „Защо в дадения дневен ред пише вносител: Николай Мелемов, при положение че ако наистина на база на това писмо на МФ кметът е вносител, вие най-малкото трябваше да координирате с него въпроса дали той поддържа докладната за ново гледане на бюджета (Постфактум разговаряте с него и разбирате, че той не поддържа бюджета, но на нас вече дневният ред ни е раздаден)?; Как днес вкарахте бюджет при положение, че е нямало обществено обсъждане?“

Аршински подчерта, че в държавата има разделение на властите и писмото на министъра на финансите има препоръчителен характер, не е задължително нито за общинските съветници, нито за администрацията. Той припомни, че при първото внасяне на бюджета всички корекции по приложенията, направени на комисии, бяха приети от кмета и включени в проекта за бюджет, но впоследствие бюджетът бе отхвърлен.

„Защо го казвам всичко това, попита Аршински, – в подкрепа на това, че гласуването на бюджета в държавата и в общината е най-политическият акт и каквото и да ви обясняват сега, това е игра с публиката“.

Кръстанов го репликира, че има много фриволно отношение към суббординацията между местната и централната власт.

Кметът почти не се намеси в дискусията, която продължи близо час. Каза само, че каквото и да се направи занапред, дори да се проведе ново обществено обсъждане и да внесе нов бюджет, това не значи, че той ще бъде приет.

Кръстанов и него репликира с думите ,че има много ярко изразено желание да се приеме бюджета на община Смолян. Според кмета обаче никой няма право да говори от името на всички общински съветници, защото те ще решат по своя воля как да гласуват.

Анита Чолакова (ГЕРБ) посочи няколко нередности, които Кръстанов според нея не отчита: Че е внесъл бюджет от чуждо име. Че като „пръв сред равни“ вместо да води заседанието, си дава думата колкото иска и когато му хареса, че едва ли се нуждае от останалите съветници, защото ръководи заседанието по странен начин, като „самодостатъчен“.

„Това, което направихте вие с внасянето на тази докладна, на мен ми  прилича повече на опит за отнемане на чужди правомощия. Нали оттеглихме тази точка!? Нямаме предложение, нямаме проект за решение. Ние в момента нищо не правим, в момента си чешем езиците, а това не устройва абсолютно никой от присъстващите, нито тези, които ни гледат. Затова ви моля да въведете някаква дисциплина. Аз не знам какво решение ще вземем накрая: „Приключва дискусията“ – това ли ще решим!?“, попита тя.

Юристи, които са гледали дискусията и решението по този касус днес, коментираха, че гласуваният акт на новото мнозинство – БСП плюс КРОС, плюс двама отцепили си съветника от ГЕРБ е „правна нула“. Но по законосъобразността му предстои областният управител на Смолян да се произнесе.

Facebook Comments