За напредъка по бъдещия ГКПП Рудозем-Ксанти докладваха в Гърция

За напредъка в изграждането на пътя от Димарио до границата с България докладваха днес по време на петото заседание на Комитета по наблюдение по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България”, което се проведе в Ксанти.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова съпредседателства заседанието на Комитета с нейния колега от гръцка страна Статис Янакидис. Областният управител на Смолян Недялко Славов е член на комитета с право на глас.

От гръцка страна докладваха пред Управляващия орган докъде е стигнало изграждането на пътния участък до границата с България. От българска страна пътят отдавна е изграден. При нас ще се изпълнява проектът за изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт между Рудозем и Ксанти с почти един километър подход. 

По него е в ход процедура по избор на изпълнител, а нейн възложител е областният управител на Смолян Недялко Славов.

Днес се одобриха условията за набиране на проекти за малки и средни предприятия, които да развият своя капацитет в трансграничния регион и да допринесат за икономическия растеж и заетост.

Общата стойност за поканата е 10 милиона евро, като предприятията ще могат да получат финансиране в размер до 100 хил. евро за всяко. Съфинансирането от страна на бенефициентите е 35%, а максималната стойност на всеки проект може да бъде до 600 хил. евро.

„Подобни проекти за първи път ще получат финансиране и аз се радвам, че двете страни успяха да постигнат съгласие за условията на кандидатстване“, коментира областният управител Недялко Славов.

Facebook Comments