За ново спешно отделение в Смолян са подадени 7 оферти

Седем са подадените оферти за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на спешно отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян, става ясно от Централната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки.

Кандидати да извършат дейностите с прогнозна стойност 628 410 лева с ДДС са фирмите: ЕТ „АС-Строй-Янко Славчев“, „Феникс ИК“ ЕООД, „Корект Инвест-2012“ ЕООД, „Интерхолд“ ЕООД, „Прима Инженеринг“ ООД, „Сити Билд Студио“ ООД, и „Графена Груп“ ЕООД.

Предвидено е преустройство на съществуваща база в областната болница с усвояване на допълнителни площи. Максималният срок за изпълнението на обекта е 7 месеца. Поръчката е обявена от министъра на здравеопазването доц. д-р Костадин Ангелов и в нея влизат спешните отделения към областните болници в Южен централен район.

Средствата за всички тях са осигурени чрез проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.