Закрита мина става музей по българо-гръцки проект в Мадан

Уникален по рода си проект в сферата на минния туризъм ще се реализира в община Мадан, съобщи кметът Фахри Молайсенов.

Договорът по проект със заглавие „Устойчива екологично-културна валоризация (повишаване стойността) на минни и кариерни обекти в трансграничния регион“ е одобрен за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България. Подписан е бил миналата седмица.

Община Мадан (с бюджет 706 789 евро) е водещ бенефициент по проекта. Предвидено е с тях да се ремонтират „Кристалната зала“ и Музеят по рудодобив и минно дело, да се облагороди територията около тях.

Освен това се планира ремонт и обезопасяване на пещера „Шаренка“, в която има восъчни фигури на древни хора, А закрита мина ще бъде превърната в подземен минен музей „Сполука“.

„Реализацията на проекта ще допринесе за създаването на туристически атракции, които да бъдат представени комплексно. Проектът още ще подпомогне община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи, предлагайки интегриран и конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчивото развитие чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм, се казва в съобщението.

Останалите партньори по проекта са: община Пилеа-Хортиатис (Гърция) – с бюджет 225 100 евро; Тракийски университет „Демокрит“ (Катедра „Технологии и управление на производството“) – 211 662 евро; Международният гръцки университет (Катедра „Бизнес-администрация“, дисциплина „Управление на туризма“) – 79 350 евро; Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – 37 910 евро.

Facebook Comments