Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Зам.кметът на Смолян Венера Аръчкова: Трайно подобряваме финансовите показатели на общината

Публикуваният днес анализ и конкретните числови данни в сайта на Министерството на финансите показва, че трайно подобряваме финансовите показатели на община Смолян, заяви зам.-кметът по финансовите въпроси Венера Аръчкова.

Преди година общината имаше отклонения в четири от шестте финансови показатели, които следи МФ. Това наложи местната управа да приеме план за финансово оздравяване. Много скоро след това обаче един по един показателите бяха вкарани в норма с изключение на един. Въпреки това местният парламент отказа предложението на кмета да оттегли оздравителния план.

„Към настоящия момент проблем имаме само със старите поети ангажименти. През 2012 г. бяха 330% от средногодишния размер на разходите за предходните 4 години. До 31 декември 2016 г. успяхме да ги намалим на 181%, представляващи 64 млн. лв. В момента са 137%. Няколко договора са в процес на прекратяване, защото сме уведомили синдиците. Изчакваме периодите да изтекат, договорите ще бъдат прекратени и мисля, че до края на тази година ще се похвалим с голям напредък и по този показател – да паднем под 100%, а защо не и под 50%. Още по-добри от предходното тримесечие са ни и останалите показатели, макар че нямахме приет бюджет за 2017 г. до 29-ти юни, защото сме харчили съвсем разумно под строга финансова дисциплина“, каза Аръчкова.

Разходите за местна дейност в първото полугодие а 2016 г. са в размер на 20 милиона, а за първото шестмесечие на 2017-та са на стойност 17,8 млн. лв. Община Смолян е посочена сред общините с най-голямо намаление на поетите ангажименти за разходи спрямо края на 2016 г.

„С оптимизация и проследяване на изпълнението на бюджета, на поети ангажименти, на поети и извършени разходи ние сме се съобразявали през цялото време с възможностите на общината. Не сме допуснали да се завишат нито поетите ангажименти, нито просрочените задължения, нито да извършваме повече разходи от това, което можем да си позволим“, посочи зам.-кметът. Тя уточни, че дългът е спаднал от 17,3 млн. лв. на 5,9 млн. лева от първото тримесечие на годината.

Към края на второто тримесечие тази година просрочените задължения са 774 хиляди лева. За сравнение през същия период на миналата година те са били близо 3,4 млн. лв.

„Анализът на МФ показва, че нямаме празен чек и не сме харчили безконтролно, както ни обвиняваха опонентите ни. Според Закона за публичните финанси ние харчим разумно. Не сме допуснали нито един вид разход, който да е нецелесъобразен или незаконосъобразен. При неприет бюджет за първото полугодие не сме харчили повече, отколкото сме успели да постигнем като събираемост. Тоест, ние не сме разполагали с празен чек, в който да няма сума, а насреща му да има разход“, коментира още Аръчкова.

Според нея числата в сайта на МФ показват, че община Смолян финансово стои добре.

„В добро състояние сме като финансови показатели, като бюджетно салдо, като финансова устойчивост и ефективност на база средното за страната. Като човек, който се занимава с финансите на община Смолян, казвам със задоволство, че през предходния и през този мандат градивно подобряваме и стабилизираме общината. Това значи, че не отговарят на истината твърденията и прогнозите на опонентите ни, че ще доведем общината до фалит. Ние заварихме общината във фалит. Когато г-н Мелемов започна мандата си, Законът за публичните финанси не е съществувал. Той влезе в сила на 1 януари 2014 г. Но ако този закон съществуваше при влизането му в първия мандат, щяха да са нарушени всички показатели. През миналата година ние попаднахме под ударите на закона по четири показателя при положение, че в първия мандат работихме много за финансово стабилизиране“, обясни Венера Аръчкова.

Facebook Comments