Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Затварят 10 социални дома, отварят 26 центъра за грижи, в Смолян нищо няма да закриват

Десет дневни центъра за възрастни хора с увреждания, 10 центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания и 6 дневни центъра за лица с деменция ще бъдат разкрити в следващите две години, съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Днес  в Смолян тя проведе среща с шефове на социални дирекции, социални домове и центрове.

В този двугодишен период ще бъдат закрити 10 специализирани институции за хора с увреждания В област Смолян няма план за закриваме няма за нито една институция., подчерта тя.

Преди да започне срещата тя бе посетила Дома за възрастни жени с психични разстройства в Ровино и дневния център за деца и младежи с увреждания в кв. Устово. 

Каза, че общинската управа заслужава похвала за прекрасните условия и прекрасния екип, който обгрижва хората.

Зам.-министърът обясни, че за хората от закритите институции ще се ползват възможностите на ОП „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“  да се изградят над 60 резидентни услуги – центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и с деменция.

Предвижда се разширяване на мрежата за подкрепа от услуги в домашна среда.

Текучество на кадри, липса на квалифициран персонал, липсата на персонал, който желае да работи в центрове за лица с увреждания, липса на медицински специалисти като в здравеопазването. Това са най-острите проблеми в системата, заяви при посещението си в Смолян зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. В областния град тя проведе среща с шефове на дирекции за социално подпомагане и с ръководители на съответните социални центрове и институции.

„Все повече липсва квалифициран персонал и все повече липсват желаещи да работят в центровете за настаняване от семеен тип. И това, пред което сме изправени не само в социалната система, но и в лечебните и здравните заведения, е липсата на медицински специалисти. Кадрите са ни един от най-големите проблеми. Навсякъде страдат от липса на работещи медицински сестри. Много от тях са в пенсионна или предпенсионна възраст, много малко са тези, които се обучават за медицински сестри, още по-малко са тези, които ще останат да работят като медицински сестри в България „, каза Димитрова. 

Пред журналисти тя съобщи, че е качен в сайта на МТСП за обществено обсъждане проекто-план на „Национална стратегия за дългосрочна грижа“.
Освен домовете, които предстои да се закриват и центровете, планирани за разкриване се предвижда разширяване на мрежата за подкрепа от услуги в домашна среда.

„За нас основен приоритет е превенция на институционализацията и разширяване обхвата на географското покритие от услуги за лицата с увреждания и на самотно живеещите възрастни хора в домашна среда“, посочи Димитрова.

Ангажимент на министерството е в тази и следващата година да продължи държавното финансиране на услугите личен асистенти, социален асистент и домашен помощник след приключването на договорите на общините с финансиране на ОП „РЧР“. След 2019 г. трябва да бъде въведен единен разходен стандарт за финансирането на тези услуги.

„Започваме осигуряването на достъпност за услуги за тези целеви групи, защото за всички е известно –потребността е голяма, а възможностите на сегашната система са крайно недостатъчни“, подчерта зам.-министърът.

Към настоящия момент има подадени заявления за над 1100 лица с психични разстройства за ползване на специализирана или резидентна услуга, за над 350 лица с умствена изостаналост, за над 450 лица с деменция. Отделно има около 2000 души,които имат нужда от настаняване в дом за стари хора.

„Стартираме с приоритетните групи – лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и деменция. Трябва да обърнем внимание и на потребностите на възрастните хора, които нямат възможност и се нуждаят от постоянна подкрепа“, каза Димитрова.

На общините, на които са им приключили проектите за социални помощници, лични и социални асистенти, финансирането им е удължено. 

През 2018 г. в проектобюджета на държавата е залегнала нужната сума, за да продължи финансирането в същия обхват, какъвто е бил досега и какъвто е необходим за 2018 г. Дава се възможност на общините да определят критериите, по които ще оценяват нуждаещите се за допълнително включване извън тези хора, които са оценени по схемата „Независим живот“.

Ангажиментът на държавата е да обезпечи финансово трите услуги, а на общините – да финансират екипите, които оценяват нуждаещите се.

На въпрос как ще се избегнат луфтовете, които досега се получаваха за тези три услуги с месеци понякога да не получават средства – за времето от приключването на единия проект и стартирането на следващия Росица Димитрова отговори така: „За да няма луфт, сме приготвили писма до кметовете и до социалните дирекции, за да се предупредят хората. Ще се постараем да избегнем луфт от месеци, в които хората да не са обезпечени. Ако има някакъв период, в който да не се предоставя услугата, то ще е за тези, които са сега до края на тази година. Техните договори трябва да бъдат прекратени и да се подготвят новите им договори за 2018 г. Ще направим всичко възможно да няма такъв луфт“.

Ново ще е въвеждането на заместваща грижа до 14 дни – тоест тези, които се грижат за хора с тежки увреждания, ако искат някъде самостоятелно да отидат, да има на кого да си оставят близкия. Тази опция е необходимо да съществува.

Facebook Comments