Затвориха обогатителната фабрика в Ерма река

Затвориха обогатителната фабрика в Ерма река, защото е замръзнало езерото към хвостохранилището и отпадъчните води не могат да се утаят преди да попаднат в реката.  Сигналът за замърсяване на река Голяма е постъпил в Регионалната инспекция по околната среда и водите е постъпил от телефон 112.

Проверката установила,  че езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика е замръзнало.  В резултат на това отпадъчните води от дейността  не могат да се утаяват преди да попаднат във водния обект. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в реката.

По разпореждане на РИОСВ – Смолян дейността на фабриката е преустановена до възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението. С това постъпването на замърсени води е преустановено. На Горубсо – Златоград ще бъде наложена принудителна административна мярка и съставен акт за допуснато замърсяване.

Facebook Comments