Златен плакет за Планинската спасителна служба в Смолян

Със златен плакет да бъде наградена Планинската спасителна служба към БЧК в Смолян предлага кметът Николай Мелемов. Ръководител на отряда е хирургът от областната болница д-р Стефан Кисимов.

Почетната награда е по повод навършването на 55 години от създаването на отряда.

Статистиката сочи, че от 2000 г. досега Планинска спасителна служба (ПСС) – отряд Смолян, е обработил над 3 000 случая на пострадали хора в планината, като само за първата половина на настоящата 2017 година случаите са 264. Близо половината от хората, на които е оказана помощ, са чужденци.

Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да работи продължително време в тежки метеорологични и теренни условия, често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините.

През всичките тези години отрядът неотлъчно, професионално, с достойнство и хъс е охранявал поверения му район и е оказвал безрезервна помощ на нуждаещи се туристи, бедстващи и пострадали хора, при нещастни случаи в планината.

Отрядът на Планинската спасителна служба изпълнява дейността си чрез състав от щатни и доброволни планински спасители общо 21 души. От тях 4-ма са щатни и работят целогодишно на непрекъснат график в база Студенец. Останалите 15 члена плюс двама стажант-планиски спасители са доброволци, работят предимно през зимния сезон. Те дават дежурства в празнични дни и участват при различни акции на отряда.

През 2016 г. година един от доброволните планински спасители успешно завършва курс за инструктори и придобива звание инструктор по планинско спасяване. В отряда има 9 старши планински спасители, 1 инструктор по планинско спасяване, 1 водач на спасително куче и 1 лекар-планински спасител.

Всеки планински спасител е преминал обучение и е придобил квалификация най-напред на ниво стажант-спасител, а после и на планински спасител.

Планинските спасители преминават двугодишен период на основно обучение и придобиват комплексни знания и умения за оказване на долекарска медицинска помощ, техника и тактика на планинското спасяване, ски и алпийска техника, топография и ориентиране, обща планинарска подготовка, съобщителна техника, транспортна техника, други специализирани знания.

Периодически планинските спасители преминават през квалификационни курсове за работа в трудни планински терени, скално спасяване, лавинно дело, въздушно спасяване, обучение на спасителни кучета.

В състава на ПСС – отряд Смолян, участва един лекар-доброволен планински спасител – д-р Стефан Кисимов, който е и ръководител на отряда. Неговата роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Той участва активно и в медицинската подготовка на спасителите.

Смолянските планински спасители компетентно изпълняват своите задачи, свързани с оказване на помощ на пострадалите в планините, развиване на профилактична и контролна дейност за предотвратяване на нещастията в планините, търсене на изгубени и транспортиране на пострадали в планините по искане на граждани и компетентни органи, организиране и поддържа експлоатацията на спасителните постове, съдействие при опазването на околната среда, съдействие и участие заедно с други специализирани служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите им.

Предложението на Мелемов за удостояване на Планинската спасителна служба ще бъде разгледано от местния парламент на 29-ти юни.

Facebook Comments