Златоград е втора по проекти за енергийна ефективност  

Община Златоград е втора по брой спечелени проекти в страната за енергийна ефективност сред всички кандидатстващи по втората фаза за общини в периферните райони.

С последното решение на зам.-министър Деница Николова, която е ръководител на Управляващия орган по ОП „Региони в растеж“, Златоград получава одобрение за още четири свои разработки на обща стойност 3 682 507 лв. С тях ще се санират 37 сгради в общинския център. Средствата ще са безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Енергийна ефективност в периферни райони“, фаза 2.

Санирана жилищна сграда в Златоград

Припомняме, че Златоград кандидатства с пет проекта за саниране на 49 сгради, от тях 48 са многофамилни жилищни, а една е със социално предназначение.  За социалната сграда с акроним ZlatownEECO2-5 и 11 къщи проектът е оценен с недостатъчните 134 точки.

Досега местната администрация на Златоград е въвела енергоефективни мерки в 18 сгради, като девет от тях са публични, останалите – частни.

Първа с най-много одобрени проекти сред кандидатите – пет на брой за близо 5,7 млн. лв., е община Ботевград.

На община Девин е одобрен проект за саниране, чиято стойност възлиза на 1 007 675 лв.

Facebook Comments