Златоград купува оборудване за телемедицина от Гърция

Гръцката компания „KON.MANTES – DIM.TSAMIS“ с отличително име „Gnosis Computers“ ще достави медицинско оборудване в болницата на Златоград. Възложител на поръчката е община Златоград по спечелен от нея проект за телемедицина.

Оборудването на стойност 74 841 лв. без ДДС се осигурява по проект „e-Social Health Care”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България.

То е предназначено за измерване на множество параметри, включително кръвно налягане, пулс, регулярност на пулса, температура, скорост на дишане SPO2, 1-клетъчна ЕКГ. Оборудването ще бъде преносимо, леко, с екран, глюкомери и професионална теглова скала.

През юни месец по същия проект е сключен договор с „Елпак лизинг“ за доставка на мамограф, чиято стойност е 57 000 лв. без ДДС.