Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Златоград отчете социален проект на стойност 499 989 лв.

На 31.12.2017 година в Златоград приключиха дейностите на проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“. Той е обезпечен финансово с процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът бе с продължителност 25 месеца и реализира следните дейности:
Подбор и наемане на персонал – на трудови договори в Център за услуги в домашна среда – град Златоград;
Подаване на заявления и подбор на лицата, желаещи да ползват услуги от Център за услуги в домашна среда;
Обучение на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда;
Предоставяне на почасови услуги в Център за услуги в домашна среда: за лична помощ, комунално-битови дейности и почасови услуги за социално включване;
Супервизия на персонала, предоставящ услугите в Център за услуги в домашна среда;
Провеждане на информационни кампании и разработване на рекламно-информационни материали.

С реализираните дейности се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. По проекта бе създаден Център за услуги в домашна среда, който в продължение на две години предостави интегрирани услуги на 97 лица с увреждания и лица над 65 години с невъзможност за самообслужване, като се съчетаха комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включващи социални и здравни услуги в домашна среда.

От една страна се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим помощник.

Всеки човек с увреждане, съобразно нуждите си, ползва различни услуги, според вида помощ – личен асистент, социален асистент и домашен помощник.

В Центъра за услуги в домашна среда Златоград бяха назначени 20 лични асистенти, 20 социални асистенти и 23-ма домашни помощника. Бяха назначени и специалисти, които предоставяха психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите.

Общата стойност на проекта бе 499 989,72 лева.

 

Facebook Comments