Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Златоград възлага доизграждане за колектора за над 1,8 млн. лв.

Изпълнител за доизграждане на главен колектор с прогнозна стойност 1 875 254 лв. без ДДС търси община Златоград. Общата дължина на оставащия за изграждане главен канализационен колектор е 843 метра – от центъра на града към горния му западен край. Ще се изграждат и две подпорни стени, едната от които 246 метра, а другата – 474 метра.

Предвидени са за изграждане също 13 сградни канализационни отклонения по цялото трасе, един стоманобетонов водосток и два преливника.

С най-голяма тежест при определяне на спечелилия обществената поръчка ще е цената.

Останалите показатели, по които ще се оценяват предложенията, са технология и организация на изпълнението на поръчката (с 30% тежест), организация на ръководството на обекта (с 15% тежест) и срокът за изпълнение на строително-монтажни работи (с тежест 5%).

За последните три приключили финансови години кандидатите трябва да са реализирали минимум 2.8 млн. лв. оборот. През последните пет години трябва да са изпълнили минимум едно строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка – изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни или канализационни мрежи и съоръжения с обща дължина не по-малко от 1000 метра.

Продължителността за изпълнение на поръчката е 240 дни, а крайният срок за подаване на оферти е 10 август 2017 г. Предложенията ще се отварят на 11 август.

Facebook Comments