14 000 лв. за възстановяване на два паметника в Смолянско отпуска правителството

14 000 лева за ремонт и възстановяване на два военни паметника в Смолянско отпусна правителството. Половината от парите са за паметника на вр. Средногорец – Родопската Шипка, а другата – за военния паметник в Девин. 

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост.

Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови.

След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

На последното правителствено заседание са отпуснати 300 000 лева за поддръжка и изграждане на военни паметници.