Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

С близо 5 млн. лв. санират малки блокове в Смолян  

4 952 397 лв. е сумата, одобрена по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за енергийна ефективност на жилищни многофамилни сгради в Смолян“. 4 000 000 лв. от тях реално ще се вложат в строително-монтажни работи. 

Останалите средства ще се използват за енергийни и технически обследвания, строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол, проектиране и екип за управление на проекта. Това заяви Ефтима Петкова – шеф на дирекция „Икономическо развитие, туризъм и международни проекти и програми“ в община Смолян.

Тази вечер се състоя информационна среща за правилата на кандидатстване по европейската програма, в която участва и зам.-кметът по финансовите въпроси Венера Аръчкова. Интересът на смолянчани към нея бе очаквано повишен.

На практика процедурата за кандидатстване е почти идентична с тази по националната програма за енергийна ефективност – трябва да се учреди сдружение и да се подаде заявление за интерес към общината за финансиране.

Към момента има голям брой блокове, които вече са учредили сдружение и са подали заявление по националната програма. Това, което сдруженията сега трябва да направят, е да подадат ново заявление към общината за финансиране по ОПРР.

Всички документи са качени на сайта на община Смолян. 

Срокът за кандидатстване е 15 февруари 2018 г.

За включване могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни масивни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 г. и на жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство; пакетно-повдигани плочи; едроплощен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.

„Основната разлика с националната програма е, че тук трябва в блока да има максимум 35 самостоятелни обекта. Ако обектите са над 35, ще си останат за финансиране по националната програма, която още не е стартирала“, посочи Ефтима Петкова.

Поради причина, че финансовият ресурс е ограничен, а желаещите са много, а и по изискване на програмата, от местната администрация са изработили критерии, по които блоковете да бъдат оценявани.

Такива са например постигане на определен клас енергийна ефективност – клас С, брой санирани жилища, цялостен ефект, който да има и свързаност с другите проекти по „Региони в растеж“.

Броят на входовете няма значение, има значение само броят на апартаментите.

Условия за включване е да има подадено заявление за кандидатстване за цялата сграда, да е регистрирано сдружение на собствениците за всяка блок-секция на сградата, тя да е допустима по вид.  

С изпълнението на енергоефективните мерки ще се постигне минимум 60% енергийно спестяване и минимум клас С на енергопотребление.

Трябва да има съгласие на всички собственици на жилища (обекти), както и на тези, в които се извършва стопанска дейност. Трябва да има съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти.

Възможно е да се учреди сдружението и при по-малко от 100% съгласие, но тогава сдружението ще получи по-малко точки при оценката.

Тоест, много е важно съгласието на собствениците.

При оценката съществена тежест ще има процентът, с който са създадени сдруженията, датата на вписването им в публичния регистър, годината на построяване на сградата – колкото е по-стара сградата, толкова повече точки й се присъждат. Повече точки ще получат блоковете с най-много обособени обекти, предназначени за жилищно строителство в нея.

Целта е сградите, които ще бъдат подбрани, да постигнат най-висока енергийна ефективност, да има най-много ползватели, след укрепването и санирането на блока да му се даде максимално дълъг срок на живот.

Facebook Comments