7 сигнала за щети от мечки, погубени са пчелини, крави, кобила

Седем сигнала за щети от мечки над селскостопанско имущество е проверила групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян от началото на ноември месец. Само един от тях се е оказал неоснователен, съобщиха от екоинспекцията.

Вторият сигнал е за нападение над две крави и кобила в землището на село Момчиловци.

Други четири от щетите са нанесени върху пчелини в териториалния обхват на „ДГС – Смилян“ в землищата на селата Могилица и Бориково.

Последният сигнал е от днес, 12 ноември, когато групата за бързо реагиране е проверила нападение на мечка над пчелин отново в село Могилица. При огледа е установено, че 7 от общо 9 кошера в пчелина са напълно унищожени.

Facebook Comments