80 човека в риск ще бъдат настанени в социални жилища в Смолян

Старт на проекта за изграждане на социални жилища бе даден в Смолян. Той е обезпечен със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ на стойност 1 864 690 лв.

Основната цел на проекта е да се осигурят съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и лица в неравностойно положение. Предстои да бъдат построени 35 жилища, като от тях 11 ще бъдат едностайни, 6 – двустайни, 11 – тристайни, 4 – четиристайни и три жилища за хора с увреждания. 

С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло, като целта е да им се помогне в справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване, съобщи пред журналисти ръководителят на проекта инж. Васка Караджова.

За изграждане на социалните жилища е предвиден терен до бившия тубдиспансер в Смолян, на метри от Гимназията по икономика „Карл Маркс“. По думите на инж. Караджова това е в един от най-оживените жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер, с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, болница, социални услуги и др).

Живущите в сградата ще се отопляват с климатици. Предвидена е и система за битово горещо водоснабдяване с бойлер със серпентини, ползващ слънчева енергия (от солари), както и видеонаблюдение.

Настаняването в социалните жилища ще се извършва според специална наредба, приета от Общинския съвет. Правилата са много по-различни от тези за настаняване в общински жилища, където след определен период на обитаване наемателите с решение на местния парламент може да ги купят.

Срокът за настаняване в тези жилища ще е за максимум 3 години, който времеви период е предназначен за осигуряване на подслон за бедстващи лица и семейства, за социализация и интеграция на уязвимите групи и социално включване.

Досега са сключени договори за всички дейности по проекта. Остава само една – за доставка на оборудване и обзавеждане, информираха от общината.

По последни данни в списъка за настаняване в общински жилища са 28 кандидати, които заедно със семействата си наброяват над 50 човека. Част от тях много е вероятно да отговарят на изискванията за настаняване в социални жилища, тъй като там изискванията са много по-различни.