Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Абсурд! Фирма спря поръчка заради голям габарит и дълъг обход на Рудозем

Уникална жалба – срещу „тенденциозно“ и „дискриминационно“ определен голям габарит и дължина (!) на пътя, спря поръчката за обход на Рудозем и виадукт на обща стойност 6,4 млн. лв.

Оплакването срещу процедурата, обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“, е постъпило вчера 15 минути преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Определеният за пътя габарит е 7.50/10.50 метра с две ленти от по 3,75 метра и два тротоара по 1,50 метра. Общата дължина на пътния участък е 5,2 км, а виадуктът трябва да е 200 метра.

От съществена важност е, че това е второкласен държавен път, подход към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт между Рудозем и Ксанти. Той е предназначен за всички видове автомобилен транспорт и няма как габаритът да е по-малък.

Жалбата е подадена отново от неизвестна в пътностроителния бранш фирма – „Х Де Комерс“ ЕООД, еднолична собственост на Хакан Нурхан Ахмед от гр. Джебел.

От въпросната фирма смятат, че е незаконосъобразно поставеното към кандидатите изискване за реализиран общ оборот в сферата на строителството на пътищата, както и изискването към участниците за габарит и определена дължина на пътя.

„Считаме, че тези изисквания са тенденциозни и дискриминационни и обслужват интересите на малък кръг от фирми, като същевременно се ограничава участието на фирми, които имат капацитет да изпълняват подобен род поръчки, но поради обстоятелството, че не са изпълнили обект с посочените от възложителя габарити, ще бъдат отстранени от участие в конкретната процедура“, се сочи в жалбата.

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Хакан Ахмед от Джебел иска да бъде наложена временна мярка „спиране на процедурата“. Той е убеден, че продължаването й преди тя да се произнесе ще увреди обществения интерес от провеждане на законосъобразна възлагателна процедура.

Справка в Търговския регистър сочи, че въпросното дружество с регистрация в Джебел е създадено през 2016 г. , с капитал 5000 лв. Досега е изпълнило една поръчка, възложена по Закона за обществени поръчки – за зимно поддържане от Джебел до село Слънчоглед за 10 500 лв. В Камарата на строителите в България (КСБ) е записана само с един обект, изпълнен м.г. в имот на частна фирма за почистване на терен в село Вълкович, общ. Джебел. В КСБ Хакан Ахмед е декларирал, че има персонал от 35 човека.

Дори да е участвала като подизпълнител в някой обект обаче това не я прави пълноценен претендент да спечели процедурата. Нещо повече, тя ще бъде отстранена от участие най-малкото заради липса на оборот и опит, добит от изпълнение на пътни строежи с такава категория.

Но на практика блокира поръчка на стойност 6 383 020 лв. без ДДС.

Поръчката е инженерингова – за изработване на проект и строително-монтажни работи.

Разделена е на две обособени позиции и включва реконструкция и изграждане на два участъка от по  2 610 метра.

Първата е с пределна стойност 4 700 070 лв. без ДДС. Началото на пътния обект е при входа на бензиностанция „Петрол“ АД откъм Средногорци. Преминава по съществуващия мост над р. Арда и продължава по паважна улица. Трасето продължава по нов терен по десния бряг на р. Чепинска. Пресича реката с нов мост и се включва в съществуващия второкласен път. Габаритът на трасето е предвидено с размери 7.50/10.50 метра с две ленти от по 3,75 метра и два тротоара по 1,50 метра. Предвиждат се 7 подпорни стени и 5 укрепителни.

От кандидатите се изисква през последните три години да са имали оборот минимум 4,7 млн. лева от строителство на пътища.

Втората обособена позиция е само за проектиране и изграждане на виадукт. Според идейния проект съоръжението е с дължина 200 м, 13 отвора, с широчина 11.50 метра. Пътното платно върху него ще е с ширина 8 метра и два тротоара по 1,75 метра.

Виадуктът е с прогнозна стойност 1 682 950 лв. без ДДС. От кандидатите се изисква да имат построени пътни обекти за не по-малко от 1 660 000 лв.

Средствата за тази поръчка са осигурени от програма Интеррег V–А Гърция – България.

Офертите трябваше да се отварят днес, на 9-ти март.

Вместо това в сайта на АПИ вече е публикувано следното съобщение: „До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 08.03.2018 г. e подадена жалба срещу решение 7 от 30.01.2018 г., на Възложителя по процедурата с които се иска и временна мярка „спиране на процедурата“. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“.

Припомняме, че през януари месец фирма с 2 лева капитал „Пътна маркировка“ ЕООД – Стара Загора, блокира поръчка на АПИ за над 44 млн. лв. с обекти в областите Смолян (пътят между Смолян и Девин –б.а.), Кърджали и Благоевград. Почти два месеца по-късно, тъкмо когато АПИ рестартира поръчката, друга фирма с 4 лева капитал -„Зара брокер“ ООД, пак регистрирана в Стара Загора, я блокира наново.

Автор: Анита Чолакова, Actualno.com

Facebook Comments