АПИ още няма изпълнител за пътя Белица-Загражден, а никой не й пречи

Близо година вече откак Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви инженерингова поръчка за третокласния път Белица – Загражден, но и до днес няма избран изпълнител.

От 11 септември 2017 г. до днес единственият публикуван протокол е от първото отваряне на оферти – с кандидатите и техните технически предложения. Ценовите оферти още не са отваряни, макар процедурата да не е обжалвана.

Пътят е третокласен, държавен. Поръчката за проектиране и строителство е с индикативна стойност 3 785 000 лв. без ДДС (4 542 000 лв. с ДДС).

Той е от изключителна важност не само за община Баните, чието население много години призовава държавните институции да го направят по-скоро, а и за източната част от област Смолян. 

Населението на Баните, Загражден, Давидково, Вълчан дол, Глогино, Рибен дол, Две тополи и др. неведнъж е организирало подписки и протести.

На 22 май 2017 г. кметът на Баните Милен Белчев уведомява областния управител, че жителите на Загражден са крайно отегчени от многобройните молби и настоявания за изграждане на отсечката. И че за 4-ти юни  планират стачни действия, изразяващи се в блокиране на пътя Асеновград – Смолян на разклона за гр. Лъки (Юговското ханче). 

В тяхна подкрепа се обяви и областният управител на Смолян Недялко Славов с аргумента, че кризисните ситуации през последните години, предизвикани от зачестилите стихийни бедствия, показват, че единственият път, който свързва директно Пловдив и Смолян, е крайно недостатъчен.

Той е категоричен, че трябва да се търси алтернатива на пътя Асеновград – Смолян и че изграждането на участъка Белица-Загражден напълно отговаря на изискванията за такъв път.

„С изграждането на този обект ще се подпомогне развитието на малкия и среден бизнес. Ще се ускори развитието на високопланинския, селския и балнеоложкия туризъм. Увеличеният поток от туристи ще възроди за нов живот планинските общини Баните и Лъки и това ще повлияе положително върху процесите на обезлюдяване на района“, бе написал до премиера Бойко Борисов областният управител.

В резултат на всичко това миналата година обектът бе посетен от шефа на АПИ тогава инж. Дончо Атанасов. Той се срещна и с жителите на село Загражден. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков свика спешна среща, да обсъдят какво ще се прави.

Решено бе обектът да се финансира със средства Агенцията, но не от бюджета й за 2017 г., защото не са заложени в него, а от следващия. Три месеца по-късно – през септември, бе обявена и обществената поръчка в търсене на изпълнител за почти 8-километровата пътна отсечка.

При посещението си в Девин същия месец министър Николай Нанков заяви в интервю за Пламък.бг, че догодина (тоест тази година) пътят ще се направи.

На 13 февруари т.г. бяха отворени първите пликове на кандидатите за участници в процедурата: „ИСА 2000“ ЕООД; ДЗЗД „Ела инженеринг“ (с участници „Ела“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД; „ПСТ груп“ ЕАД; „Галчев Инженеринг“ ЕООД; „Мегаинвест – холд“; ДЗЗД „АПП Белица“ (с участници „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД).

Част от пътя Белица-Загражден

Вместо обаче да се продължи със следващите крачки до избор на изпълнител, който лятото да заработи, процедурата замръзна.

А участъкът е важен за единствената област, до която достъпът е само с автомобили. Той се явява алтернатива на второкласния път Пловдив – Смолян, по който често стават срутвания и бива затворен.

Заради прекалено дългото забавяне на поръчката, въпреки че не е обжалвана, попитахме Пътната агенция защо няма абсолютно никакво движение по нея в продължение на шест месеца, има ли отговорни длъжностни лица за това протакане, дали обектът е финансово обезпечен действително, кога ще бъде завършена процедурата и кога ще започне работата на терен.

Ето какво отговориха от АПИ (без редакторска намеса):

„Агенция „Пътна инфраструктура“ ще спази поетите ангажименти за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000, които ще бъдат извършени през 2019 г. Обектът е включен в програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като за строителството му ще бъдат осигурени средства от бюджета на агенцията за 2019 г. До края на т.г. ще бъде подписан договор за проектиране и строителство с избрания изпълнител. След това ще започнат проучвателно-проектантски работи, а след това  и строителните дейности. Предвижда се строително-монтажните работи  да стартират през първата половина на 2019 г. Процедурата за строителен надзор на обекта е завършена, има избран изпълнител и подписан договор.

В момента комисията на обществената поръчка за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на обекта извършва разглеждане, анализ и оценка на техническите предложения на участниците, съгласно одобрената в процедурата методика. Комисията прецизно и детайлно анализира представените документи от участниците, които са значителни по обем и съдържание и изискват съпоставка с редица други документи, свързани със спецификата на поръчката. След оценяването на техническите предложения, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници, за което в Профила на купувача ще се публикува съобщение, а впоследствие ще бъде постановено и решение на възложителя за избор на изпълнител на поръчката. Срокът за тези действия, обвързан със срока на валидност на представените оферти за участие в процедурата, ще бъде спазен от комисията на обществената поръчка“.

Facebook Comments