Рестартираха поръчката за ГКПП Рудозем-Ксанти, жалба я спря за 2 месеца

Малко повече от два месеца отне обжалването на поръчката за Граничен контролно-пропускателен пункт между Рудозем и Ксанти, обявена от областния управител на Смолян.

С днешна дата тя е рестартирана.

Припомняме, че изграждането на граничен пункт с около километър подходен път към него, заедно с всички видове комуникации е на стойност 14 526 000 лв. без ДДС. Процедурата бе обжалвана от фирма за продажба на коли, мотори и мотопеди „Р и Д Ауто – Строй“ ЕООД.

Обществената поръчка включва изграждането на подходен път с три ленти за движение. Площадката на бъдещия ГКПП ще се състои от отделни трасета с по четири самостоятелни пътни ленти.

ГКПП – сгради

За граничния пункт се предвижда оформяне и благоустрояване на две площадки, изграждане на 3 административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП.

Областният управител Недялко Славов я обяви на 21 май, но месец по-късно тя бе обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от фирмата на 46-годишния Цанко Михайлов от Дупница. Той поиска временна мярка „Спиране на процедурата“ с аргумент, че методиката, обявена от областния управител, е незаконосъобразна. КЗК се произнесе два пъти по тази жалба – първо, по искането за временна мярка, като го отхвърли. И второ, за жалбата по същество. Комисията и нея отхвърли.

Мярката обаче бе обжалвана и пред Върховния административен съд, който потвърди определението на Антимонополната комисия.

Това на практика даде възможност на възложителя да разблокира поръчката.

Сега са обявени нови дати за приемане и отваряне на офертите. Крайният срок за приемането е 10 септември, а отварянето на предложенията е планирано за 11 септември.

След промените в Закона за обществените поръчки от началото на юли месец евентуално ново обжалване – което често се прави с аргумент, че сроковете са недостатъчни за подготовка на оферта, – не би спряло поръчката.

Това е така, защото доскоро при поискана мярка за спиране, КЗК първо изпълняваше това искане, а после проверяваше твърденията в жалбата защо се налага то. Сега е съвсем различно – не се стига до разглеждане на жалбата по същество, докато подателят й преди това не докаже, че действително е заинтересовано лице и ще претърпи вреди, ако поръчката не бъде спряна. Освен това, докато КЗК не образува производство, процедурата не спира, дори да е поискана мярката за спиране.

Facebook Comments