До края на месеца в Златоград започват смяна на ВиК-мрежа

Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев днес събра жители на улиците в град Златоград, на които предстои да бъде подменена ВиК-мрежа, за да даде повече информация за включените дейности, съобщиха от местната администрация.

Янчев обяснил пред съгражданите си за неудобствата, които се очаква да възникнат в процеса на работа. Предвидено е изпълнението да започне в края на август месец.
С постановление на Министерски съвет по бюджета на Община Златоград, са отпуснати средства в размер на 1 170 990 лева за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) в гр. Златоград.

Подмяна и доизграждане на ВиК-мрежата обхваща улиците „Миньорска, „Албена“, „Бяло море“, „Връх Костадин“, „Яков Змейкович“, „Боровец“ и „Ерма“.

Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа ще се изпълни по улиците „Ангел Кънчев“, „Бор”, „Христо Ботев“, „Пейо Яворов“, „Рила“, „Акация“, „Рожен“, „Здравец“, „Стефан Стамболов“ и „Виктор Юго“.
Предстои подготовка на трасето за работа, разваляне на уличната настилка, а за сградните отклонения разваляне на тротоарната настилка. Предвидени са спирателни кранове и противопожарни хидранти. След извършване на строителните дейности участъците ще бъдат възстановени.
Изпълнители на строително-монтажните работи ще бъдат фирмите „Дюлгер“ ООД, „НАР“ ООД, „Барин – Инфрастройгруп“ ДЗЗД, „Партрейд“ ООД и „Пи Ес Пи“ ЕООД.

Facebook Comments