Частично бедствено положение в община Смолян

Частично бедствено положение обяви кметът на община Смолян Николай Мелемов. То се отнася за селата  Мугла, Турян, Търън и съставните села, Стража, Арда и Горна Арда, Широка лъка и селата към него, Могилица, Вълчан, Змиево.

Бедствено е положението и по направленията Кутела – Славейно, Момчиловци – Хайдушки поляни, Хайдушки поляни – Кутела, Катраница – Петково.

От администрацията съобщават, че бедствието е заради обилния снеговалеж и образувалата се дебела снежна покривка. А така също заради наложителни спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за възстановяване проходимостта на улиците и пътищата.

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия назначен с със заповед на Мелемов преминава на непрекъснат режим на работа. Информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да се докладва през половин час. В заповедта на градоначалника е разпоредено, че зам.-кметът инж. Мариана Цекова трябва да създаде необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система и снабдяването на населението с продукти от първа необходимост.

Всички фирми, разполагащи с подходящата техника, да се включат в разчистване на улиците и пътищата от паднали дървета и дебелата снежна покривка.

Кметовете по населени места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии и при необходимост да организират настаняването на бедстващото население в училищата и читалищата.

Старши инспектор Костадин Бундов – началник на РУП Смолян, да организира охраната на обществения ред в района на цялата община, съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи.

Инж. Мариан Николов – директор на „В и К“ – Смолян, да организира възстановяването на водоподаването към всички населени места.

Инж.Пеньо Паунов – директор на КЕЦ-Смолян, организира поетапно възстановяване на електрозахранването към засегнатите населени места. Включването на мрежата да се извърши след съгласуване с Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Д-р Велин Денев – директор на ЦСМП в Смолян, да осигури 2 бр. линейки при нужда за спешни случаи.

Да бъде поискана помощ от МО за включване на техни сили за овладяване на бедствената ситуация в община Смолян.

Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени критични участъци. При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.

Facebook Comments