Екскмет на Смолян повредил имот докато стопаните му са в чужбина

Община Смолян ще трябва да плати над 19 хиляди лева обезщетение, защото през 2010-2011 г. се е разпореждала и повредила чужд имот, докато стопаните му са в чужбина. При изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води, без знанието на собствениците, върху терен от 595 квадратни метра са били изградени канализационни клонове и канализационни шахти. Във въпросния имот собствениците планирали да построят семеен хотел, но след положените в него колекторни съоръжения това вече е невъзможно.

Решението на Административния съд в областния град е от 22 декември 2016 г.

Връщайки се от чужбина през месец септември 2011 г. собствениците установяват, че имотът им е зает от съоръжения на градската канализационна мрежа, които го правят негоден за изграждане на хотел. Такова било отреждането на урегулирания поземлен имот от по-рано. Заповед за учредяване на право на преминаване през техния имот имало издадена още през август месец 2011 г.

По тяхна жалба през юли месец 2012 г. тази заповед е била прогласена за нищожна, но далеч след като е изпълнила ролята си на правно основание. На практика имотът бил завзет, а с извършените строителни дейности върху него няма как да се изпълни предвиденият план за регулация и застрояване.

Искът срещу община Смолян е на стойност 23 00 лева и лихви за забава в размер на 9 663 лв.

Представителят на общината в съдебното дело опитал да защити действията на екскмета, като поддържал тезата, че имотът не е напълно унищожен, че построената канализация не препятства напълно възможността за извършване на строителство, че собствениците му може и да са нямали намерение да строят хотел. Освен това общината е бенефициент на проекта, не възложител, нито изпълнител.

Факт е обаче, че заповедта за право на преминаване е била издадена не от възложителя, а от местната администрация. Вещото лице е дало заключение, че действителната пазарна цена на имота е 20 825 лева, а степента на неговата обезценка е в размер на 65%, което значи, че щетата е в размер на над 13 хиляди лева.

„Видно от регулационните предвиждания на плана, имотът е предвиден за изграждане на хотел. В контекста на заключението на вещото лице съдът приема, че вредата е реално настъпила. В хода на делото не е изследвана възможност за извършване на друго строителство, но ищците не биха могли да бъдат задължени да извършат нещо различно от инвестиционните им намерения“, се сочи в мотивировката на Административния съд.

Поради всичко това община Смолян е осъдена да плати обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 13 526 лв. и лихва от 5494 лв.

Facebook Comments