Да работят и в почивката следобед искат строителите в Смолян за водния цикъл

Да получат правото да работят и през периода от 14 до 16 часа в работни, почивни и празнични дни поискаха строителите по водния цикъл в Смолян. Тези следобедни часове по наредбата за обществения ред в община Смолян са предвидени за почивка и тогава е забранено да се вдигат каквито и да е шумове, като те са наказуеми.

За да спазят обаче сроковете, които са поели като ангажименти, те искат временно тази забрана да се отмени.

В интегрирания воден проект на агломерация Смолян са предвидени доста сериозни строителни дейности.  Общата стойност на всички договорени дейности  –  в т.ч. строителство, надзор, одити и др., по проекта са на стойност 87,5 млн. лева.

Предвидено е изграждане на нова водопроводна мрежа с дължина над 10 200 метра, реконструкция на съществуващи водопроводи над 11 884 метра, зони на напор (регулатори на налягане) – над 51 броя. Новата канализационна мрежа, която предстои да се направи, е 17 291 метра, реконструкция на съществуващата канализация – над 20 338 метра, реконструкция на канализационни колектори над 7 875 метра, четири пресичания на реки.

Предвижда се дейностите да бъдат изпълнени за 39 месеца, от които времето за строителство е предвидено да е 782 дни. Периодът за съобщаване на дефекти е 365 дни и 9 дни за издаване на сертификат за изпълнение от Инженера.

Предвижда се също реконструкция на пречиствателните станции за питейни води „Хубча“ и „Превала“, както и изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор в пречиствателната станция за отпадни води.

Реализацията на проекта е една от най-значимите инвестиции, които се реализират на територията на град Смолян. В резултат от него ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води в река Черна, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на местното население, са част от мотивите на местната администрация, за да внесе това искане.

Решение по него ще се вземе в насроченото за 27-ми февруари общинско заседание.

Снимка: МИХАИЛ ХУБЧЕВ