Депутати: Да се инкриминира нерегламентираният обществен превоз на пътници, не споделеното пътуване

Затвор до 10 години и конфискация на превозното средство, съответно на част или цялото имущество при нерегламентиран обществен превоз на пътници предлагат 15 депутати. От тях 13 народни представители са от ГЕРБ, един от „Обединени патриот“ и един от „БСП за България“.

Така нареченото „споделено пътуване“ е извън обхвата на законопроекта с аргумент, че при него не са налице предпоставките за осъществяване на дейността „обществен превоз на пътници“, чието определение се намира в Закона за автомобилните превози, сочи изрично в мотивите.

С лишаване от свобода от 3 до 5 години и с конфискация на моторното превозно средство, с което се извършва превоза, според предлаганите допълнения, ще се наказва всеки, който без съответното разрешение, регистрация или лиценз, извършва обществен превоз на пътници, за които се изисква такова разрешение, регистрация или лиценз от регламент на европейските институции, закон или от подзаконов нормативен акт по прилагането му.

Когато с тази дейност са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от 5 до 10 години и глоба от 5000 до 10 000 лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

Затвор от 5 до 10 години и глоба от 5000 до 10 000  лева да е наказанието, когато дейността е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, чрез използването на неистински или подправен документ или документ с невярно съдържание.

Визираните в законопроекта нарушения сега се санкционират административно според Закона за автомобилните превози.

Според вносителите инкриминирането на „нерегламентирания превоз” на пътници е наложително, тъй като са налице увредени обществени отношения, които не е възможно да бъдат защитени единствено с административни санкции.

Те смятат, че единствено чрез методите на наказателното право може да бъде намерен основният търсен ефект за бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентирания превоз на пътници, който се извършва във вреда и на самата държава, а в не по-малка степен и на обществото.

Facebook Comments