Двете поръчки за ГКПП Рудозем – Ксанти са довършени, няма обжалвания

Приключиха двете процедури за ГКПП между Рудозем и Ксанти – за строителство и строителен надзор. Възложител по процедурите е областният управител на Смолян Недялко Славов.

През март месец бе избран строителят. Наскоро завърши и процедурата за избор на строителния надзор. Срокът за обжалване на процедурата изтече, така че до дни ще се сключи договор с класираното на първо място обединение „Бул Инвест Инженеринг“, което се състои от фирмите „Екоинженеринг“ ЕООД и „Бул Инвест Контрол“ ЕООД. Те са спечелили поръчката с оферта за 181 808 лв. без ДДС.

Консорциумът „Партньори – Ксанти“ пък поема ангажимента да изпълни строителството  за 14 234 563 лв. без ДДС. Той се състои от четири фирми: „Копекс и Ко“ ЕООД (София), „Агробилд“ ЕООД (гр. Белица), „БГ Ленд Ко“ ООД (Варна) и „СК – Варна 2007“ ЕООД.

Срокът за изпълнение е точно една година – 365 календарни дни.

Освен сградата и комуникации за бъдещия Граничен контролно-пропускателен пункт към Гърция, който ще е на наша територия, трябва да се изгради и подход от около 800 метра. Той е продължение на републиканския второкласен път II-86. Ще е с три ленти за движение – две по 3,50 метра, една по 3 метра и два банкета по 1.50 метра.

В зоната на ГКПП ще се оформят и благоустроят две площадки. Ще се изградят три административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция, осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП.

Предвидено е да се изградят три отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти за движение. Граничният пункт, според спогодбата между България и Гърция, ще е предназначен за всички видове автомобилни превози и товари

На въпрос кога ще започне работата на терен областният управител отговори, че се очаква решение на Министерския съвет за дофинансиране на обекта с 13,5 млн. лв. Останалите средства са осигурени по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България.

Facebook Comments