Евродепутатът Асим Адемов поиска с 2% от неизразходените в ПРСР пари да се подкрепят фермерите

Европейската комисия представи предложение за промяна в предоставяната извънредна помощ в отговор на пандемията от COVID – 19. Това стана по време на извънредно заседание на комисията по земеделие на ЕП.

Предложението за регламент предвижда изключителна и временна подкрепа (до 31 декември 2020 г.) по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР) за земеделските стопани и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата.

С цел да се гарантира най-ефективното използване на наличните ресурси по ПРСР от държавите членки ще се изисква да насочват подкрепата към най-засегнатите въз основа на обективни и недискриминационни критерии. Средствата ще бъдат предоставяни под формата на еднократно платима сума към фермерите, за да се осигури непрекъснатост на стопанската им дейност и да се преодолеят евентуални проблеми с ликвидността и наличния оборотен капитал.

Предложението за регламент ограничава подкрепата по тази извънредна мярка до 1% от наличните и неизразходвани средства по ПРСР.

В последвалата дискусия евродепутатът Асим Адемов приветства предложението за извънредна мярка COVID-19, която бе направена по предложение и инициатива на България чрез аграрното министерство.

Той обърна внимание, че ограничаването на подкрепата по тази мярка до 1% от бюджета на ПРСР крие риск да се окаже крайно недостатъчно.

„За да има смисъл от тази мярка, която фермерите да усетят като реална помощ за продължаване на земеделската си дейност в този труден период, е необходима повече гъвкавост. Затова считам, че бюджетът по мярката трябва да се увеличи до поне 2% от средствата за ПРСР“, допълни Адемов.

Искането за увеличаване на подкрепата по тази извънредна мярка до поне 2% получи широка подкрепа от членовете на комисията АГРИ от различните политически групи.
В заключение Адемов подчерта, че „европейските фермери се нуждаят от подкрепа тук и сега. Ето защо се надявам на конструктивна работа по този регламент така, че правилата да влязат в сила възможно по-скоро“.

Очаква се ЕП да вземе решение за разглеждане на проекта на регламент по неотложната процедура, каквато е практиката до момента по темите, свързани с пандемията, причинена от COVID-19.