Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Фирма с 2 лв. капитал спря поръчка за над 44 млн. лв., блокира и смолянски пътища

Световно неизвестна старозагорска фирма „Пътна маркировка“ ЕООД – с 2 (два) лева капитал, спря поръчка за 44 363 981 лв., част от която са и два значими за област Смолян пътни участъка. Обществената поръчка за определяне на изпълнител за строителство по три лота бе обявена в края на октомври месец 2017 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Единият от тях е на територията на област Смолян. И касае рехабилитация на 27 км между Смолян и Девин. Тук влизат участъци от края на магистралата в Смолян (кръстовището на Карлък), през Каптажа до „Рибката“. И още един – от Стойките, през Широка лъка до кръстовището преди входа на Девин. Прогнозната стойност на обекта на наша територия е 23 272 164 лева без ДДС.

Но стават общо над 44 млн. лева заедно с предвидените инвестиции по втория и третия лот, които попадат вече в областите Благоевград и Кърджали.

Въпросната фирма „Пътна маркировка“ е еднолична собственост на Живко Жеков от Стара Загора. Тя е регистрирана през август месец 2016 г. с „офис“ в жилищен апартамент. Дейността й е (забележете!) пътна маркировка и търговия, а не пътно строителство. Видно от справка в Търговския регистър няма никаква дейност, след като досега не е публикувала дори един годишен финансов отчет. Няма регистрация в Камарата на строителите, което да я направи пълноправен състезател за строителен обект в съответната категория. Справка в Агенцията за обществени поръчки показва, че досега не е изпълнявала каквато и да е обществена поръчка.

Но е безспорен факт, че е спряла, дори временно (от няколко месеца до две години – б.а.), инвестиция за над 44 млн. лева.

На 4 януари въпросната старозагорска фирма е подала жалба до Комисията за защита на конкуренция (КЗК) срещу решение на шефа на АПИ да открие процедура за възлагане.
Поискала е временна мярка „спиране на процедурата“.

„С настоящето Ви уведомяваме, че на 04.01.2018 г. е подадена молба до Комисията за защита на конкуренцията, чрез Агенция Пътна „Инфраструктура“ във връзка с подадена жалба срещу решение 122 от 30.10.2017 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска временна мярка „спиране на процедурата“. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“, се сочи в съобщение на АПИ до участниците в процедурата.

КЗК вече има решение за отказ да образува производство. До този момент обаче спряната процедура не е рестартирана. Вероятно АПИ изчаква решението на КЗК, респективно на Върховния административен съд, по същество. И ако жалбата мине по всички инстанции, ще означава, че до началото на рехабилитация на посочените участъци между Смолян и Девин ще почакаме минимум две години.

Facebook Comments